«Σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται η εντολή που ο λαός μου έδωσε το 2013. Μια εντολή που συνέπεσε με τις δυσκολότερες ώρες που η πατρίδα μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει από το 1974. Χάρη στην αποφασιστικότητα, τις τολμηρές αποφάσεις ευθύνης, τη συμβολή των συνεργατών μου στο Υπουργικό Συμβούλιο και όχι μόνο, τη συνεργασία των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, των κοινωνικών εταίρων, αλλά κυρίως στις θυσίες του κυπριακού λαού πετύχαμε πολλά.»

Νίκος Αναστασιάδης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Τι παραλάβαμε

Είναι καλά γνωστό κάτω από ποιες συνθήκες ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Η υπενθύμιση έχει ως μόνο σκοπό στο να αξιολογηθεί με αντικειμενικό τρόπο η συλλογική προσπάθεια κυβέρνησης, πολιτικών δυνάμεων, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων και ιδιαίτερα οι θυσίες του λαού μας, για να φτάσουμε με επιτυχία εδώ που σήμερα βρισκόμαστε.

  • Από τον Μάιο του 2011 η Κύπρος βρέθηκε εκτός διεθνών αγορών με ένα απαγορευτικό επιτόκιο δανεισμού που έφτασε στα μέσα του 2012 στο 16%.
  • Με την ανάληψη της διακυβέρνησης, τα ρευστά διαθέσιμα αρκούσαν για κάλυψη των υποχρεώσεων του κράτους μόλις για 30 μέρες.
  • Η οικονομία ήταν ήδη σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση. Το πρώτο τρίμηνο του 2013, ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης ανερχόταν στο 5.7% για να φτάσει στο δεύτερο τρίμηνο στο πλην 6.5%.
  • Ο Τραπεζικός τομέας και ιδιαίτερα οι δύο συστημικές Τράπεζες, Λαϊκή και Κύπρου, κρατούντο στον αναπνευστήρα με έκτακτη παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έφτανε τα 11.4 δις ευρώ.
  • Η αγορά βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους ανασφάλειας, με πάγωμα επενδυτικών δραστηριοτήτων, με τις επιχειρήσεις να κλείνουν η μία μετά την άλλη και ως συνεπακόλουθο αυτών, η ανεργία έφτασε στο 16%.

 

Με αυτά τα δεδομένα, η νέα κυβέρνηση καλείτο να διαχειριστεί μια χωρίς προηγούμενο κρίση με μόνο δίλημμα: ή την καθολική κατάρρευση του κράτους και του τραπεζικού τομέα ή την ανάληψη πολιτικών αποφάσεων ευθύνης προκειμένου να μειώσουμε στο ελάχιστο τον κίνδυνο άτακτης χρεωκοπίας.

Η πρώτη απόφαση του Eurogroup προνοούσε την απομείωση καταθέσεων με μια εφ’ άπαξ φορολογία που δεν υπερέβαινε τους τόκους δύο ετών, ενώ την ίδια ώρα κρατούσε στη ζωή και τις δύο τράπεζες.

Μια απόφαση που δυστυχώς απερρίφθη από τη Βουλή για να οδηγηθούμε στις οδυνηρές αποφάσεις της 25ης Μαρτίου 2013, με την κατάρρευση της Λαϊκής και το κούρεμα των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου.

Κατά την κορύφωση της κρίσης, πολλοί, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, θεωρούσαν πως η Κύπρος ήταν καταδικασμένη σε μια παρατεταμένη ύφεση.

Κάποιοι δε, προέβλεπαν δεύτερο και τρίτο μνημόνιο, ενώ κάποιοι άλλοι έφταναν στο σημείο να μας καλούν να εγκαταλείψουμε το ευρώ, προκειμένου να αποφύγουμε τη χρεωκοπία.

 

Νέες προτεραιότητες

Αγνοώντας τις δυσοίωνες προβλέψεις, ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης προχώρησε με τόλμη και αποφασιστικότητα στον ανασχεδιασμό του κυβερνητικού προγράμματος, θέτοντας ως προτεραιότητες:

  • Την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και του κύρους του κράτους.
  • Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
  • Την προσέλκυση επενδύσεων με μια σειρά πολεοδομικών και φορολογικών κινήτρων.
  • Τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων που ως αποτέλεσμα της κρίσης, είχαν υποστεί πολύ περισσότερο τις συνέπειες.
  • Την υιοθέτηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου μέσα από τον εκσυγχρονισμό να αντιμετωπίσουμε τις διαχρονικές παθογένειες και αγκυλώσεις ενός κράτους που παρέμενε σε εποχές του παρελθόντος.

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα