Το Εκλογικό Επιτελείο Νίκου Αναστασιάδη υπέβαλε σήμερα, 4 Απριλίου 2018, στον Έφορο Εκλογών την οικονομική κατάσταση της προεκλογικής εκστρατείας, εντός των χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. 

Σημειώνεται ότι τα έσοδα ανήλθαν σε 971,600 ευρώ και τα έξοδα σε 971,436 ευρώ. Το σύνολο των εσόδων προήλθε από εισφορές ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων δαπανήθηκε σε θέματα «Επικοινωνίας και Τυπογραφικά» (599,014ευρώ). Ακολουθεί σχετικός Πίνακας.

pinakas cpt

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα