1. Το νοικοκύρεμα

Μεταξύ των πρώτων αποφάσεων για την αποκατάσταση του κράτους, ήταν η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και ο εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών. Το χρεωκοπημένο αλλά σπάταλο κράτος έπρεπε να νοικοκυρευτεί. Τα σημαντικότερα μέτρα που λήφθηκαν προς εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και βελτίωσης απόδοσης των εσόδων του κράτους ήταν:

 • Την πενταετία μέχρι το 2013 λειτουργούσαμε ως κράτος με ελλειμματικούς προϋπολογισμούς κατά ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Με τα μέτρα που λήφθηκαν έγινε κατορθωτό από το 2014, τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας, να εξαλειφθεί το έλλειμμα αλλά και να ισοσκελισθεί ο προϋπολογισμός με υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα.
 • Με σοβαρότητα, σκληρή δουλειά και θυσίες έγινε κατορθωτό να βγει η χώρα από το μνημόνιο νωρίτερα απ’ όσο ολόκληρη η διεθνής κοινότητα προέβλεπε.
 • Η Κύπρος βγήκε ξανά στις αγορές και δανείζεται πλέον με τα χαμηλότερα επιτόκια που είχε ποτέ.
 • Μετά από 22 διαδοχικές υποβαθμίσεις, η οικονομία μας βρίσκεται σήμερα ένα σκαλί πριν την επενδυτική βαθμίδα. Μέσα από τις θυσίες της Κυπριακής κοινωνίας έγινε κατορθωτό να εφαρμοσθούν δύσκολες, αλλά αναγκαίες πολιτικές.
 • Από τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του -6,5% του 2013, η κυπριακή οικονομία βαδίζει, σε τρίτη συνεχόμενη χρονιά σταθερής ανάπτυξης και φέτος αναμένεται να ξεπεράσει το +3,9%. Ένας από τους ψηλότερους δείκτες ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

2. Σταθερές Τράπεζες

Εξίσου προσηλωμένη στο στόχο ήταν και η πολιτική για αποκατάσταση της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013, εξαιρετικά σημαντικό για τη βιωσιμότητα του κράτους ήταν και η ενδυνάμωση του Τραπεζικού συστήματος, με στόχο την επανάκτηση της εμπιστοσύνης και τον τερματισμό της διαρροής καταθέσεων που είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις από τα μέσα του 2011.

Μέσα από μια σειρά νομοθετικών και άλλων μέτρων, την ένταξη των συστημικών Τραπεζών και του Συνεργατισμού κάτω από την εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, αλλά και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας του κράτους, έγινε κατορθωτή η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με προσέλκυση ξένων επενδύσεων ύψους 1.4 δις ευρώ.

Πρόσθετη επιβεβαίωση, συνιστούν και οι συνεχείς αναβαθμίσεις της ευρωστίας των εμπορικών τραπεζών από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ η ενίσχυση της ρευστότητας επέτρεψε στην Τράπεζα Κύπρου την πλήρη αποπληρωμή του ELA ύψους 11.4 δις ευρώ.

Ως επακόλουθο των πιο πάνω, ο τραπεζικός δανεισμός είναι ξανά διαθέσιμος και μάλιστα με τα χαμηλότερα επιτόκια που είχαμε ποτέ στη χώρα μας.

3. Αναθέρμανση οικονομίας

Παράλληλα με την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους και του Τραπεζικού τομέα, αναγκαία ήταν και η αναθέρμανση της οικονομίας.

Προς τον πιο πάνω σκοπό, λήφθηκαν άμεσα τολμηρές και γενναίες αποφάσεις και εξαγγέλθηκαν πολεοδομικά και φορολογικά κίνητρα που οδήγησαν σε σημαντικές ξένες και εγχώριες επενδύσεις.

Η Κυβέρνηση προχώρησε σε πέραν των 18 κινήσεων, για φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα που οδήγησαν σε σημαντικές ξένες και εγχώριες επενδύσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Καταργήθηκε η φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Μειώθηκαν τα μεταβιβαστικά τέλη κατά 50%.
 •  Προωθήθηκαν φορολογικές εκπτώσεις για όλα τα νέα κεφάλαια που επενδύονται σε κάθε κυπριακή επιχείρηση.
 • Επεκτάθηκε η επιταχυνόμενη απόσβεση για βιομηχανικά κτήρια και ξενοδοχεία.
 • Δόθηκαν φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες και νεοφανείς επιχειρήσεις.
 • Καθώς και σωρεία άλλων φορολογικών κινήτρων σε ξένους επενδυτές, που είχαν ως αποτέλεσμα οι μέχρι στιγμής ξένες επενδύσεις να ξεπερνούν τα 7,5 δις ευρώ.

 

4. Νέες θέσεις εργασίας

Όλα τα πιο πάνω οδήγησαν στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεις εργασίας, μειώνοντας την ανεργία από το 16% που ήταν το 2013 σε 10,3% με πτωτική τάση, που αποτελεί το μεγαλύτερο ρυθμό ετήσιας μείωσης της ανεργίας στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται στοχευμένα σχέδια για τη στήριξη της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας, αντλώντας πέραν των 100 εκατομμυρίων ευρώ από Ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω των οποίων στηρίχθηκαν 25,000 συμπολίτες μας για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Παρ’ όλα αυτά, η ανεργία παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων μας. Γι’ αυτό, κυρίαρχο στοιχείο στους σχεδιασμούς της δεύτερης θητείας είναι μέσα από συγκεκριμένα κίνητρα να επιστρέψουμε στα χαμηλά ποσοστά ανεργίας πριν την κρίση.

5. Κοινωνικό κράτος

Σ’ αυτά τα πέντε δύσκολα χρόνια, η διακυβέρνηση του Προέδρου Αναστασιάδη στόχευσε στο νοικοκύρεμα του κράτους, στην αποκατάσταση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Τέθηκαν τα στέρεα θεμέλια για ένα πραγματικό Κράτος Πρόνοιας, μεταρρυθμίζοντας το Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας και εισάγοντας το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).

Για πρώτη φορά νέες ομάδες συμπολιτών μας καθίστανται δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, όπως μακροχρόνια άνεργοι, αυτοεργοδοτούμενοι που στερούνται του δικαιώματος ανεργιακού επιδόματος, χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι.

Συνολικά σήμερα 35,100 οικογένειες – 11,300 από τις οποίες το κράτος δεν κάλυπτε προηγουμένως – έχουν πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια.

Πέραν της εισαγωγής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και μέσα στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού και της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, υιοθετήθηκε μια σειρά άλλων στοχευμένων δράσεων, όπως:

 • Η επαναφορά επιδόματος πολύτεκνης μάνας, το οποίο είχε καταργηθεί το 2012.
 • Η παροχή, για πρώτη φορά, άδειας πατρότητας μετ’ απολαβών.
 • Η επέκταση της άδειας μητρότητας.
 • Η επιδότηση της προσφοράς υπηρεσιών παροχής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία.
 • Η αύξηση του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων.
 • Η στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσω του νέου Συστήματος Ενιαίας Εκπαίδευσης.
 • Η δημιουργία του πρώτου κέντρου πολυθεματικής αξιολόγησης και παρέμβασης για τον αυτισμό.
 • Εισαγωγή του σχεδίου «Προίκα του Παιδιού».
 • Εισαγωγή μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια, κατά των διακρίσεων, για ισότητα των φύλων, για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών καθώς και της καταπολέμησης του «σχολικού εκφοβισμού» και της ρητορικής μίσους.
 • Η σύσταση φορέα για την ευημερία των ζώων και κατάθεση νομοσχεδίου για δημιουργία αστυνομίας των ζώων.
 • Η σύσταση του θεσμού του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 • Λήφθηκε επίσης σειρά μέτρων για προστασία των ευάλωτων ομάδων και συμπολιτών μας με χαμηλά εισοδήματα, όπως το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και η λειτουργία του θεσμού του χρηματοοικονομικού επιτρόπου.

«Πρέπει να γίνει σε όλους συνείδηση πως αν δεν υπάρχει σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αν δεν κατανοήσουν όλοι, ότι αυτή η πρόοδος και η προκοπή είναι ως αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σημαίνει ότι οι αγκυλώσεις είναι αυτές που καθορίζουν και τις πολιτικές. Και εμείς δεν έχουμε αγκυλώσεις, έχουμε το θάρρος και την τόλμη να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα».

Νίκος Αναστασιάδης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6. Μεταρρυθμίσεις

Η κρίση δεν έπληξε μόνο την οικονομία, αλλά ανέδειξε και μια σειρά διαχρονικών παθογενειών του συστήματος, η οποία σε συνδυασμό με τη γενικότερη κρίση, οδήγησε στη υιοθέτηση θαρραλέων μεταρρυθμιστικών δράσεων.

Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία, επιδιώχθηκε στοχευμένα ο εκσυγχρονισμός του κράτους μέσα από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Στόχος ήταν η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και η μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους και πάνω απ’ όλα με την ενθάρρυνση του Κυπριακού λαού, έγιναν ιστορικής σημασίας μεταρρυθμίσεις.

Σήμερα μπορούμε να μιλούμε για πετυχημένες Μεταρρυθμίσεις στους τομείς:

 • Της Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα σειρά μέτρων που αφορούν τη διαχείριση του αξιόλογου ανθρωπίνου δυναμικού, τη διασύνδεση του μισθολογίου με την ανάπτυξη του ΑΕΠ, την αναδιοργάνωση κλιμάκων και την κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος είναι μια Δημόσια Υπηρεσία που θα υπηρετεί τον πολίτη και δεν θα υπηρετείται από τον πολίτη.
 • Της Υγείας, με κορυφαία μεταρρύθμιση την υιοθέτηση του ΓΕ.Σ.Υ που η υλοποίησή του έχει ήδη τροχοδρομηθεί καθώς και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής υγείας.
 • Της Παιδείας, με την ψήφιση μετά από 26 χρόνια ατέρμονων συζητήσεων, του νόμου που εισάγει το νέο, αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμών των εκπαιδευτικών.
 • Στον τομέα των Μεταφορών, με τη λειτουργία του Λιμανιού Λεμεσού υπό νέο, καθεστώς και την ανάληψη της διαχείρισής του από εταιρείες κολοσσούς. Σήμερα το λιμάνι εξυπηρετείται σε χρόνο λεπτών, όταν άλλοτε χρειάζονταν ώρες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και αύξηση εσόδων στην οικονομία.
 • Στους τομείς της Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Ναυτιλίας με την κατάθεση νομοσχεδίων που προνοούν τη σύσταση σχετικών Υφυπουργείων, έτσι ώστε να επιτραπεί η επιτάχυνση των επενδύσεων μέσα από σύγχρονες πρακτικές.
 • Στη δραστική αντιμετώπιση της Διαφθοράς όπου για πρώτη φορά γινόμαστε μάρτυρες, από το 1960, της ουσιαστικής αντιμετώπισης των φαινομένων κακοδιαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
 • Μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης με τη σύσταση του διοικητικού δικαστηρίου και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
 • Επιτεύχθηκε ο εκσυγχρονισμός του τομέα της Άμυνας με ανακατεύθυνση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και πρόσληψη επαγγελματιών στρατιωτών με συνακόλουθο τη μείωση της θητείας από τους 24 στους 14 μήνες, υλοποιώντας μια δέσμευση δεκαετιών.
 • Μεταρρυθμίσεις που καθιστούν το κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την πλήρη μηχανογράφηση του Τμήματος Φορολογίας, του Κτηματολογίου και του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και την ενίσχυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών.

7. Περηφάνια

Τα ανωτέρω επιτεύγματα καταγράφονται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Είναι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και τα πιο έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωσης που αποκαλούν το τι επιτεύχθηκε στην Κύπρο, ως success story.

Γι’ αυτό δικαιούμαστε όλοι να νοιώθουμε περήφανοι. Γιατί μετατρέψαμε τον κίνδυνο χρεοκοπίας σε σταθερότητα και ανάπτυξη.

Γιατί κρατηθήκαμε όρθιοι και σήμερα κάνουμε Σταθερά Βήματα Μπροστά.

8. Έχουμε ακόμα δουλειά

Παρ’ όλα τα επιτεύγματα, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη αναγνωρίζει ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το σύνολο των προβλημάτων, ότι υπάρχουν ακόμα συμπολίτες μας που υποφέρουν, ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, για να αποτρέψουμε επιστροφή στο παρελθόν.

Γι’ αυτό τώρα, δεν είναι η ώρα των πειραμάτων. Είναι η ώρα, με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

9. Ενίσχυση κρατικής οντότητας

Όλη αυτή την περίοδο, παρά την προσήλωση στη διάσωση της οικονομίας και στην αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικών προκλήσεων, η διακυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη κινήθηκε παράλληλα στο διεθνές πεδίο, ενισχύοντας στην πράξη την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκπονήθηκε μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη στρατηγική σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αξιοποιηθεί κατά το βέλτιστο τρόπο η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο γεωστρατηγικός ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή.

Με μια εξωτερική πολιτική που δεν είναι πλέον μονοθεματική. Η πατρίδα μας μετατράπηκε σε σημείο θετικής αναφοράς και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της εξωτερικής μας πολιτικής, αναβαθμίστηκαν οι σχέσεις μας με όλα τα γειτονικά κράτη καθιερώνοντας θεσμοθετημένες διμερείς ή και τριμερείς συνεργασίες με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Παλαιστινιακή Αρχή. Ταυτόχρονα, εμβαθύναμε τις σχέσεις μας με όλες τις χώρες του Αραβικού κόλπου.

Η Κύπρος συμμετέχει πλέον ενεργά στα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεικνύοντας στην πράξη το ρόλο της ως γέφυρα της Ευρώπης με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στο ίδιο ευρωπαϊκό πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ενεργός συμμετοχή μας στις συνόδους κορυφής των επτά Μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, αναβαθμίσαμε και εμβαθύναμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και σωρεία άλλων κρατών, συνεργαζόμενοι όχι μόνο μονοθεματικά, αλλά σε μια πλειάδα θεμάτων, αναδεικνύοντας το ρόλο που η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει.

10. Ενεργειακός Σχεδιασμός

Η αναντίλεκτη ενίσχυση του κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς και η ανάδειξη του γεωστρατηγικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος ως Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Κέντρου, μας επέτρεψε με επιτυχία να ακολουθήσουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς προκειμένου να αξιοποιήσουμε κατά το βέλτιστο τρόπο τους φυσικούς πόρους της χώρας μας.

Ο τρίτος γύρος αδειοδότησης, οι συνεργασίες με τις κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες και η ομαλή συνέχιση των διερευνητικών γεωτρήσεων, είναι το αποτέλεσμα της σταθερής, χωρίς τυμπανοκρουσίες, υλοποίησης μιας καλά σχεδιασμένης ενεργειακής πολιτικής.

Η πραγματικότητα είναι πως το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σήμερα κατά πολύ μεγαλύτερο του μικρού, γεωγραφικού μας μεγέθους.
Αυτό μας το αποτύπωμα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο και ισχυρότερο, εάν οι προσπάθειές μας για επανένωση της πατρίδας μας είχαν καρποφορήσει.

11. Λύση του Κυπριακού

Η επανένωση της Κύπρου παραμένει ο κορυφαίος στόχος του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.

Η δυνατότητα του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, να μπορέσουν μια μέρα να μοιραστούν τα οφέλη μιας ευημερούσας πατρίδας, χωρίς ξένους στρατούς και εγγυήσεις, μιας πατρίδας που οι νόμιμοι πολίτες της ελεύθερα θα σχεδιάζουν το μέλλον τους, συνεχίζει να κρατά ζωντανό το όραμά μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εργάστηκε για να φτάσουμε στη λύση περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και στην πορεία αυτή πέτυχε να δημιουργήσει σημαντικά θετικά δεδομένα, όχι μόνο για την πλευρά μας, αλλά για ολόκληρο τον κυπριακό λαό.

Σ’ αυτή μας την προσπάθεια πολιτεύτηκε με σύνεση, αλλά και τόλμη, χωρίς την ίδια ώρα να παραγνωρίζει τα όρια πέραν των οποίων η ασφάλεια, η βιωσιμότητα, η λειτουργικότητα μιας επιδιωκόμενης λύσης θα τίθεται σε κίνδυνο.
Η επιδιωκόμενη λύση δεν πρέπει να δημιουργεί νικητές ή να αφήνει ηττημένους. Χρειάζεται μέτρο και σοβαρότητα για να πείσεις για τη λογική των θέσεών σου, στηριζόμενος πάνω σε μια αξιόπιστη εξωτερική πολιτική, αλλά και διεθνείς συνεργασίες.

Οι ακρότητες είναι πάντα επικίνδυνες και δημιουργούν ανασφάλεια και αστάθεια. Όσο επικίνδυνη είναι η άποψη ότι η λύση στο Κυπριακό μπορεί να προέλθει μόνο με υποχωρήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι και η πρόταξη υπερβολικών προθέσεων ή προαπαιτούμενων για την επίτευξή της.

Η ανεπιθύμητη κατάληξη του πρόσφατου κύκλου διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά, που ξεκίνησε ελπιδοφόρα πριν δυόμισι περίπου χρόνια, είναι λογικό να έχει προκαλέσει απογοήτευση και αισθήματα πικρίας στον καθένα από μας. Ο κυπριακός λαός θα επιθυμούσε να δει την απαράδεκτη κατάσταση να ανατρέπεται.

Δεν πρέπει όμως η όποια απογοήτευση ή πικρία, να μειώσει το πείσμα που μας διακρίνει προκειμένου να πετύχουμε το στόχο της λύσης. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει μεταφέρει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την ετοιμότητα και αποφασιστικότητά του για συνέχιση των διαπραγματεύσεων προκειμένου να επιτύχουμε μια λύση που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, και τις ελπίδες του συνόλου του κυπριακού λαού, των Τουρκοκυπρίων περιλαμβανομένων.

Από τη στιγμή που τον τελικό λόγο θα τον έχει ο λαός, κανείς δεν επιτρέπεται να παραγνωρίσει τις έγνοιες, τις αγωνίες και τις εύλογες αξιώσεις που έχουν είτε Ελληνοκύπριοι, είτε Τουρκοκύπριοι. Αυτό που πρέπει να επικρατήσει είναι ο αλληλοσεβασμός και η αναγνώριση της ανάγκης να υπάρξει, όχι η εξυπηρέτηση που αφορά τρίτους, αλλά των συμφερόντων του κυπριακού λαού.

Η μη λύση του Κυπριακού δεν είναι προς όφελος ούτε των Ελληνοκυπρίων ούτε και των Τουρκοκυπρίων. Ούτε φυσικά και της Τουρκίας, η οποία σύντομα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως μέσα από τη λύση του Κυπριακού με σωστές θέσεις θα εξυπηρετήσει και τα δικά της συμφέροντα.

«Αυτό είναι το όραμά μου, φίλες και φίλοι, γι’ αυτό το όραμα είναι που αποφάσισα να θέσω το έργο της Κυβέρνησής μου και την υποψηφιότητά μου στην κρίση του κυπριακού λαού. Μια υποψηφιότητα για μια δεύτερη και τελευταία θητεία. Μια δεύτερη θητεία που θα συνεχίσει να τη διακρίνει το πάθος, το πείσμα, η αποφασιστικότητα, αλλά και η ισχυρή βούληση για συνεργασία με όλους. Γιατί σε μια τελευταία θητεία κανένας δεν θα είναι αντίπαλος, αντίπαλος όλων θα είναι τα προβλήματα που ο λαός και η πατρίδα μας αντιμετωπίζει».

Νίκος Αναστασιάδης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

12. Υλοποιώντας το όραμα

Το μέλλον που σχεδιάζουμε έχει στέρεο παρόν. Πάνω σ’ αυτό το στέρεο παρόν θα στηριχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για όσες ακόμη ενέργειες απαιτείται να γίνουν για να ολοκληρώσουμε ένα όραμα:

 • Που θα φέρει την ειρήνη στην πατρίδα μας.
 • Που θα δώσει νέες ευκαιρίες και ελπίδες στους νέους μας.
 • Που θα ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό των δομών της Πολιτείας και θα εμπεδώσει την πραγματική αξιοκρατία.
 • Που θα διαφυλάξει όσα ο λαός μας με τις θυσίες του έχει κατακτήσει αλλά και θα συνεχίσει με σταθερότητα τα βήματα μπροστά.
 • Που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και με πραγματισμό τα προβλήματα των χαμηλοσυνταξιούχων, των ευάλωτων ομάδων, των όσων κλήθηκαν με προσωπικές θυσίες να σώσουν την οικονομία και το κράτος, όπως οι καταθέτες και οι κάτοχοι των αξιόγραφων. Μέσα από πραγματισμό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Γιατί έχουμε κάνει βήματα μπροστά και χρειάζεται σωφροσύνη, δημοσιονομική πειθαρχία. Το κάθε βήμα μας, να είναι μελετημένο για να μην επιστρέψουμε σε καταστάσεις που βιώσαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
 • Που θα ολοκληρώσει μέσα από τον εκσυγχρονισμό ζητήματα πρόνοιας, με πλήρες σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους.
 • Που θα επενδύει στους υψηλής απόδοσης κλάδους της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
 • Που θα υλοποιήσει με επιτυχία τους ενεργειακούς σχεδιασμούς.
 • Που με αποφασιστικότητα αλλά και σωστό προγραμματισμό θα αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Η Ασφάλειά μας και η Οικονομική μας ανάπτυξη, που φέρνει θέσεις εργασίας, είναι οι πιο σημαντικές προτεραιότητές μας.

Προχωράμε για να φτιάξουμε πιο αποτελεσματικούς θεσμούς.

Για περισσότερη Αξιοκρατία και Ισονομία.

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με θέληση και αποφασιστικότητα.

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα