Πρώτη φορά υπήρξε στη χώρα μας τέτοια κινητοποίηση κατά της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης. Δεκάδες υποθέσεις έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και για πρώτη φορά βλέπουμε βαριές καταδίκες υψηλών αξιωματούχων που καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη και τα χρήματα του κράτους και των πολιτών.

Βάλαμε τέλος στη σιωπηλή ανοχή, τη συγκάλυψη και την αδυναμία του θεσμικού πλαισίου να αντιμετωπίσει φαινόμενα που δεν τιμούν την πατρίδα μας. Κανείς αξιωματούχος ή επιχειρηματίας που συμβάλλεται με το δημόσιο δεν μπορεί πλέον να κοιμάται ήσυχος, εάν πράξεις του δεν συνάδουν με τη χρηστή διοίκηση.

Με τον καταρτισμό της Εθνικής Στρατηγικής για Πάταξη της Διαφθοράς, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων διευρύνουμε τη δυνατότητα αποκάλυψης και δίωξης πράξεων διαφθοράς. Δημιουργούμε μεταξύ άλλων την Αρχή κατά της Διαφθοράς και το πλαίσιο προστασίας μαρτύρων (whistle-blowers), ενώ έχουμε ενισχύσει τη δυνατότητα των αρχών να ανακτήσουν τα οφέλη που αποκτήθηκαν από παράνομες δραστηριότητες, με τη δέσμευση και δήμευση περιουσιών.

Δημιουργούμε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και την Αστυνομία, έχουμε ενισχύσει την Ελεγκτική Υπηρεσία και έχουμε δώσει κάθε δυνατότητα και μέσα στη Γενική Εισαγγελία για να μπορούν πιο αποτελεσματικά να ανταποκρίνονται στις πολύπλοκες διερευνήσεις που απαιτεί η σημερινή εποχή.

Καταθέσαμε στη Βουλή νομοσχέδια για τις ειδικές ποινικές ευθύνες Υπουργών και Αξιωματούχων, τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας στο κοινοβουλευτικό έργο και την εισαγωγή ανώτατου ορίου συνεχών θητειών για τον Πρόεδρο και τους βουλευτές τα οποία εκκρεμούν. Προωθούμε την κατάθεση νομοσχεδίων για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις και τον προσδιορισμό της ποινικής ευθύνης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Εφαρμόσαμε στην πράξη το πόθεν έσχες και είμαστε έτοιμοι, στην πορεία εφαρμογής του, να προωθήσουμε όλες τις αναγκαίες αλλαγές, για να γίνει ο έλεγχος ακόμη πιο αποτελεσματικός. Καθιερώσαμε τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Με τη θεσμοθέτηση της διαφάνειας που προωθούμε, όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των δημόσιων φορέων θα πρέπει να αναρτώνται αιτιολογημένες και συγκεντρωμένες σε ένα σημείο στο διαδίκτυο.

 

Η Κύπρος σήμερα, από «συνολικά ανεπαρκής» αγγίζει πλέον την πλήρη συμμόρφωση με τις συστάσεις καταπολέμηση της διαφθοράς, βάσει της πολύ αυστηρής Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO), του Συμβουλίου της Ευρώπης.

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα