Η συγκροτημένη διαχείριση της κρίσης μάς έδωσε την ευχέρεια να ακυρώνουμε με αποφασιστικές πολιτικές παρεμβάσεις, μέτρα, που είχαν επιβληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση την περίοδο 2011-2012, και να παρέχουμε διευκολύνσεις, που αμβλύνουν τις συνέπειες της κρίσης, ιδιαίτερα στη μεσαία τάξη. Στηρίξαμε έτσι τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας, χωρίς τη συμμετοχή της οποίας η διάσωση και επανεκκίνηση της χώρας δεν θα ήταν εφικτή.

Καταργήσαμε το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Εφαρμόσαμε το μέτρο των δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές προς το κράτος, δίνοντας ανάσα στην αποπληρωμή συσσωρευμένων υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Καταργήσαμε την Έκτακτη Εισφορά στους μισθούς των εργαζομένων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Συμφωνήσαμε την έναρξη διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους για την εξέταση της σταδιακής επαναφοράς των μισθών στο προηγούμενο επίπεδο. Πετύχαμε ακόμη τη συμφωνία για επαναφορά της ΑΤΑ συνδέοντας την με την πορεία ανάπτυξης της οικονομίας, προκειμένου, με δικαιότερο τρόπο, να εκπληρώνει η ρύθμιση την αποστολή της.

Αποπαγοποιήσαμε τις προαγωγές στο δημόσιο έχοντας παράλληλα επεκτείνει επ’ αόριστο το αυστηρό πλαίσιο νέων προσλήψεων. Συνδέσαμε, μέσα από συλλογικές συμβάσεις, τις μεταβολές στο μισθολόγιο του δημοσίου με την πορεία της οικονομίας και την ανάπτυξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Στη βάση των θετικών αποτελεσμάτων της οικονομίας, ξεκινήσαμε την υλοποίηση αποφάσεων που λάβαμε το 2013 για σταδιακή αποκατάσταση των θυμάτων της κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο της διάσωσης των τραπεζών με ίδια μέσα επέφερε υπέρμετρο οικονομικό κόστος σε μερίδα συμπολιτών μας.

Εφαρμόζουμε σχέδιο άνω των 500 εκ. για περιορισμό, στο 25%, της απώλειας που έχουν υποστεί τα μέλη Ταμείων Προνοίας, που απομειώθηκαν. Τα μέλη αυτά, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επηρεασθέντων συμπολιτών μας. Προχωρούμε στην ενεργοποίηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης και στην εκπόνηση σχεδίου, που θα καθορίζει τους δικαιούχους στη βάση οικονομικών, κοινωνικών, νομικών κριτηρίων και χωρίς το κράτος να αναλαμβάνει νομική ευθύνη.

Προτείναμε τη συνεισφορά στο ταμείο 25 εκ. ευρώ για το 2017, πολιτική που επιδιώκουμε να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων του Κράτους. Παράλληλα, σχεδιάζουμε την ενίσχυση του Ταμείου με κρατική περιουσία, που παραμένει αναξιοποίητη εδώ και πολλά χρόνια.

Η Κύπρος επιστρέφει ξανά στην ομαλότητα, χωρίς όμως τα λάθη του παρελθόντος.

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα