Σε μια νέα πενταετία, η ολοκληρωτική Ψηφιακή Μετάβαση του κράτους αποτελεί την αδιαμφισβήτητη πρώτη διοικητική και μεταρρυθμιστική μας προτεραιότητα. Εργαζόμαστε σκληρά για να μπορεί σε πολύ λίγα χρόνιαο πολίτης να πραγματοποιεί όλες του τις συναλλαγές με το δημόσιο ηλεκτρονικά, κάθε στιγμή του 24ώρου, είτε από τον υπολογιστή, είτε από το έξυπνο κινητό του τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη στις κρατικές υπηρεσίες.

Συστήσαμε το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέσω του οποίου καθορίζουμε τα στρατηγικά έργα προτεραιότητας. Σε συνεργασία και με την πρωτοπόρο στον τομέα Εσθονία, προχωρούμε σε σημαντικές επενδύσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε έργα αξίας 240 εκ., η ολοκλήρωση των οποίων θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο διεκπεραίωσης κορυφαίων διαδικασιών και λειτουργιών του κράτους. Στόχος μας να επεκτείνουμε αυτή τη διεργασία για να καλύψει κάθε διάσταση της κρατικής μηχανής.

Εγκαινιάσαμε την ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα «Αριάδνη» που εξελίσσεται στο ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη (η-ΚΕΠ). Σε σύντομο χρόνο η «Αριάδνη» παρέχει ήδη πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πέραν των 80 κρατικών υπηρεσιών, στις οποίες διαρκώς προσθέτουμε. Καταγράψαμε, συγκεντρώσαμε και παραθέσαμε ηλεκτρονικά όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται ο πολίτης για τις κρατικές υπηρεσίες και διαδικασίες. Προχωρούμε στην ηλεκτρονική επικοινωνία κράτους και πολίτη και αναπτύσσουμε ενιαίο σύστημα πληροφόρησης των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς το δημόσιο, με δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής.

Καταθέσαμε στη Βουλή νομοσχέδιο που αφορά στη θεσμοθέτηση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής, ούτως ώστε όλες οι συναλλαγές, συμφωνίες και πληρωμές των πολιτών είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά. Θέσαμε σε εφαρμογή σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα εξυπηρέτησης του κοινού, σε ιδιαίτερα ευαίσθητα τμήματα του δημοσίου όπως το Τμήμα Φορολογίας, τον Έφορο Εταιρειών, το Κτηματολόγιο και το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την απόκτηση του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), επιταχύνουμε την απονομή δικαιοσύνης, ενώ με την ηλεκτρονική υγεία που προωθούμε, ο γιατρός θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για το πλήρες ιστορικό του ασθενούς του. Εφαρμόζουμε την πολιτική των Ανοικτών Δεδομένων (Open Data) του δημοσίου, επιτυγχάνοντας τη διαφάνεια και τη δημιουργία startups και καινοτόμων εφαρμογών που ήδη δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Επόμενος στόχος μας είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης σε όλα τα φάσματα του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμών των απομακρυσμένων περιοχών, των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Στη νέα εποχή της Κύπρου, κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω.

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα