Μέχρι το 2013 το έλλειμμα των δημοσίων οικονομικών έφτανε το 1 δις. ευρώ το χρόνο. Μέσω αλόγιστου δανεισμού υποθηκεύαμε το μέλλον μας, δημιουργούσαμε βάρη για τους συμπολίτες μας και κληροδοτούσαμε δυσβάστακτα χρέη στα παιδιά μας.

Το κράτος μας, λόγω των τραγικών του, τότε, οικονομικών δεδομένων και του αποκλεισμού του από τις αγορές, απεδείχθη εντελώς ανήμπορο και αδύναμο να διαχειριστεί την κρίση, με τα ρευστά διαθέσιμα το Μάρτιο του 2013 να αρκούσαν για μισθούς και συντάξεις μόλις ενός μηνός. Στις στρεβλές πολιτικές, αγκυλώσεις και πρακτικές που μας είχαν οδηγήσει σε εκείνο το σημείο, βάλαμε ένα μεγάλο τέλος.

Επιλέξαμε αντί νέων επιβαρύνσεων και νέου άκρατου δανεισμού, να επικεντρωθούμε στο νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών, τον περιορισμό δια μιας, κατά πέραν του 10%, των δημοσίων δαπανών και τη μείωση φόρων.

Ο προϋπολογισμός για το 2018 είναι ο πέμπτος κατά σειρά ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Εδώ και τρία (3) χρόνια η χώρα μας αποδίδει πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ τα τελευταία δύο (2) χρόνια σημειώνει πραγματικό πλεόνασμα που ανήλθε σε 500 εκ. το 2017. Ταυτόχρονα, το δημόσιο χρέος έχει καταστεί αποδεδειγμένα βιώσιμο και διαχειρίσιμο, με την πρόβλεψη για το 2017 να το μειώνει στο 98,4% του ΑΕΠ. Στόχος μας το επόμενο διάστημα είναι να το κατεβάσουμε στο μέσο όρο της ευρωζώνης. Το κράτος μας σήμερα, διαθέτει ρευστά διαθέσιμα για έναν τουλάχιστον χρόνο.

Τα νέα δημοσιονομικά περιθώρια μάς δίνουν τη δυνατότητα να προωθούμε νέες πολιτικές και νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Κυρίως, μας επέτρεψαν όχι μόνο να μην επιβάλουμε νέες φορολογίες, αλλά να μειώνουμε ή και να καταργούμε φόρους και να προωθούμε φορολογικά κίνητρα, όπως έχουμε ήδη κάνει σε 15 περιπτώσεις.

Καταργήσαμε τον Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, μειώσαμε τα Μεταβιβαστικά Τέλη στο μισό, δώσαμε εξαιρέσεις στην καταβολή Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών, υιοθετήσαμε μειωμένο ΦΠΑ για νέες κατοικίες, ανακαινίσεις κτηρίων και ενεργειακές αναβαθμίσεις, παρέχουμε φορολογικές εκπτώσεις για νέες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στις επιχειρήσεις κ.ο.κ.

Μόνον για το 2017, απαλλάξαμε την κοινωνία και την οικονομία από φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις της τάξης των 250 εκ.

 

Στόχος μας, με νέες πρωτοβουλίες να συνεχίσουμε την πολιτική μείωσης φόρων, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και το οικογενειακό εισόδημα και δικαιώνοντας παράλληλα τις προσπάθειες του κάθε συμπολίτη μας.

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα