Νοικοκύρεμα Οικονομικών – Μείωση Φόρων

Μέχρι το 2013 το έλλειμμα των δημοσίων οικονομικών έφτανε το 1 δις. ευρώ το χρόνο. Μέσω αλόγιστου δανεισμού υποθηκεύαμε το μέλλον μας, δημιουργούσαμε βάρη για τους συμπολίτες μας και κληροδοτούσαμε δυσβάστακτα χρέη στα παιδιά μας.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα