Μεταρρύθμιση Προσφυγικής πολιτικής

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η επένδυση στη γνώση αποτελεί τη σημαντικότερη και πιο αναγκαία πρωτοβουλία προς ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και τους νέους μας. Με την εφαρμογή μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής και με την παράλληλη ενίσχυση του πολιτισμού, της πολιτιστικής δημιουργίας και του αθλητισμού, προωθούμε τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Στόχος μας, η δια βίου ισορροπημένη ανάπτυξη και ολόπλευρη καλλιέργεια του ανθρώπου.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα