Εφαρμόζοντας έναν πολυσήμαντο σχεδιασμό, σειράς εκατοντάδων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, το κράτος μας γίνεται πιο αποτελεσματικό. Στόχος μας να αισθανθεί έμπρακτα ο κάθε πολίτης ότι, μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, το κράτος του ανταποδίδει επαρκώς όσα ο ίδιος του προσφέρει.

Προχωρήσαμε στη δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και προωθούμε τη σύσταση Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Υφυπουργείου Τουρισμού για να δώσουμε επιτέλους την αναγκαία ώθηση σε βασικούς τομείς που δημιουργούν ευημερία και σήμερα παραμένουν δευτερεύουσες προτεραιότητες διασκορπισμένες σε διάφορα Υπουργεία και Οργανισμούς. Για τους ίδιους λόγους, προτείνουμε τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Εκκρεμεί ακόμη στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εξελικτική μείωση του αριθμού των Δήμων. Με τη γενική αναδιοργάνωση του θεσμού, τη συμπλεγματοποίηση και τον εξορθολογισμό, επιτυγχάνουμε την ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης και την παροχή καλύτερων και περισσότερων υπηρεσιών.

Έχουμε θεσπίσει ενιαίο ωράριο στη Δημόσια Υπηρεσία και επεκτείναμε το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού. Αυξάνουμε διαρκώς των αριθμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Υιοθετούμε στα ΚΕΠ σύγχρονα πρότυπα εξυπηρέτησης προκειμένου να καταστούν σύντομα το κύριο σημείο φυσικής επαφής του κράτους με τον πολίτη.

Σήμερα, ο δημόσιος τομέας είναι ήδη μικρότερος από αυτόν που παραλάβαμε, γεγονός πρωτοφανές για την Κύπρο. Συγκρατήσαμε τις προσλήψεις και θεσμοθετήσαμε την κινητικότητα στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενοποιούμε κυβερνητικά τμήματα σε ένα, όπως το Τμήμα Φορολογίας, καταργούμε άλλα, όπως το Τμήμα Αναδασμού, και σχεδιάζουμε με τόλμη τη νέα μεγάλη αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων.

Καταργήσαμε ήδη έξι (6) Δημόσιους Οργανισμούς που είχαν ολοκληρώσει την αποστολή τους. Δημιουργούμε νέους σύγχρονους θεσμούς, όπως το Διοικητικό Δικαστήριο που με ταχύτητα εξετάζει υποθέσεις κατά της διοίκησης, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.

Καταθέσαμε έξι (6) νομοσχέδια στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας και την αλλαγή του συστήματος προσλήψεων και προαγωγών στο δημόσιο, με τρόπο που καθίστανται αδύνατες οι παρεμβάσεις και το ρουσφέτι. Προτείναμε αντικειμενικά κριτήρια, εξετάσεις και κέντρα αξιολόγησης στη διαδικασία προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης στο οποίο δεν θα μπορεί να βαθμολογούνται όλοι ως εξαίρετοι. Παρά την αρχική απόρριψη, από τη Βουλή, της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας, επιμένουμε στην εκ νέου κατάθεση προτάσεων με ακόμη πιο καινοτόμες ρυθμίσεις, η υιοθέτηση των οποίων θα αλλάξει εκ βάθρων τη Δημόσια Διοίκηση.

Στόχος μας, με την ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού μας σχεδίου, η επίτευξη ενός νέου, σύγχρονου και - πρωτίστως –  αποδοτικού οργανογράμματος, για όλη την κρατική μηχανή.

 

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα