Μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση του Κράτους

Εφαρμόζοντας έναν πολυσήμαντο σχεδιασμό, σειράς εκατοντάδων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, το κράτος μας γίνεται πιο αποτελεσματικό. Στόχος μας να αισθανθεί έμπρακτα ο κάθε πολίτης ότι, μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, το κράτος του ανταποδίδει επαρκώς όσα ο ίδιος του προσφέρει.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα