Μείωση Ανεργίας – Προστασία Εργαζόμενων

Για μας, η πιο ουσιαστική κοινωνική πολιτική είναι η πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις προσδοκίες του κάθε συμπολίτη μας. Γι’ αυτό και ακρογωνιαίος λίθος των πολιτικών είναι ο προσανατολισμός στην επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα