Η στήριξη του θεσμού της οικογένειας, η ισότητα των φύλων και η προστασία και φροντίδα των παιδιών, αποτελούν επενδύσεις υψηλής απόδοσης για την επίτευξη της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής. Αφορούν εξίσου σε άνδρες και γυναίκες, την πολιτεία, τους θεσμούς κοινωνικοποίησης, τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες.

Οικογενειακή Πολιτική

Εφαρμόζουμε και προγραμματίζουμε σειρά δράσεων για τη στήριξη της οικογένειας στοχεύοντας στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την ενίσχυση των δομών φροντίδας των παιδιών και την ενίσχυση των κινήτρων για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Εισαγάγαμε για πρώτη φορά την άδεια πατρότητας. Επεκτείναμε την άδεια μητρότητας στις περιπτώσεις πολλαπλών κυήσεων και απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας. Επόμενός μας στόχος η καθιέρωση της γονικής άδειας μετ’ απολαβών, με ελεύθερη την επιλογή για το ποιος από τους δύο γονείς θα την χρησιμοποιήσει. Με το σχέδιο «Προίκα του Μωρού» παρέχουμε τα απαραίτητα στα νεογέννητα οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Προωθούμε τη δημιουργία του Δικτύου Στήριξης της Οικογένειας αποσκοπώντας στην πολύπλευρη παροχή επιστημονικής και κοινωνικής συνδρομής σε οικογένειες των οποίων η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων θα πετύχει να κρατηθούν πιο ενωμένες και πιο συνεκτικές.

Επαναφέραμε το επίδομα μάνας για τους πολύτεκνους και όχι μόνον αυξήσαμε το όριο εισοδήματος βάσει του οποίου παρέχεται το επίδομα τέκνου, αλλά το μετατρέψαμε σε κλιμακωτό, βάσει του αριθμού παιδιών της κάθε οικογένειας.

Προγραμματίζουμε πλέον μίαν πιο ενεργό δημογραφική πολιτική με στοχευμένα κίνητρα για την απόκτηση δεύτερου παιδιού, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών μέσω της επαναφοράς - στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων - φορολογικών απαλλαγών για στήριξη της οικογένειας και αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Σχεδιάζουμε ακόμη το ριζικό εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί υιοθεσίας για τη διευκόλυνση οικογενειών προς νόμιμη υιοθεσία παιδιών με τη μεγάλη απλοποίηση διαδικασιών που μέχρι σήμερα προκαλούν αχρείαστα προβλήματα και καθυστερήσεις, τόσο στους γονείς που γνήσια επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί, όσο και στα παιδιά τα ίδια.

Προωθούμε σταδιακά την επιχορήγηση των υπηρεσιών φροντίδας όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζουμε και την παροχή ισχυρών κινήτρων για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών και νηπίων κοντά στην εργασία, για τις επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού, ή ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα στοχεύουμε στην κατοχύρωση ευέλικτων μορφών εργασίας, όπως την τηλεργασία από το σπίτι και τα ευέλικτα ωράρια, ξεκινώντας από τον δημόσιο τομέα.

 

Ισότητα Ανδρών – Γυναικών

Μετά την υλοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, προχωρούμε στην ετοιμασία νέου Σχεδίου για την περίοδο 2018-2021, με ακόμη πιο ρηξικέλευθες δράσεις για την επίτευξη της πλήρους ισότητας.

Στόχος μας, να πετύχουμε την ολιστική αντιμετώπιση προκλήσεων και ανισοτήτων που εξακολουθούν να παρατηρούνται στους τομείς της βίας κατά των γυναικών, της συμμετοχής στη δημόσια ζωή, της συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και των στερεότυπων ρόλων και κοινωνικών προκαταλήψεων που υπάρχουν γύρω από τα δύο φύλα.

Μέσα από την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης καταπολεμούμε τη βία στην οικογένεια και κάθε μορφή διάκρισης εις βάρος της γυναίκας, έχοντας ήδη προωθήσει νομοθεσίες για ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας κατά της γυναίκας και ποινικοποίηση της παρενοχλητικής παρακολούθησης και της παρενόχλησης.

Ενισχύουμε την 24ωρη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στήριξης θυμάτων βίας και προωθούμε τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας» για να αποτελέσει την πολυδύναμη μονάδα Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών. Με την εφαρμογή της μελέτης για Αξιολόγηση και Διαχείριση του Κινδύνου και τη δημιουργία του Ενιαίου Αρχείου Παρακολούθησης της Έμφυλης και Οικογενειακής βίας ενισχύουμε την πρόληψη των βίαιων συμπεριφορών.

Προχωρούμε σε δραστική αύξηση του προϋπολογισμού του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για περαιτέρω ενίσχυση των Οργανώσεων που προάγουν την ισότητα. Σχεδιάζουμε ακόμη την ενδυνάμωση του θεσμού του Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών, παρέχοντας έτσι περαιτέρω εχέγγυα για να μπορεί να επιτελεί καλύτερα το έργο του.

Με την εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την καταπολέμηση του γλωσσικού σεξισμού στα δημόσια έγγραφα και την εφαρμογή του Οδηγού Ένταξης της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές, στοχεύουμε στην καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων. Προωθούμε ακόμη κίνητρα για αύξηση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή. Προς τον στόχο αυτό μεγάλη συμβολή θα έχει και η δημιουργία Παρατηρητηρίου και Τράπεζας Δεδομένων για τη Συμμετοχή των Γυναικών στα οποία προχωρούμε.

Παράλληλα, με στόχο την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ικανότητας των γυναικών σε ειρηνευτικές διαδικασίες και ένοπλες συρράξεις, καθώς και στη διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, εκπονούμε για πρώτη φορά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης με θέμα «Γυναίκα, Ειρήνη και Ασφάλεια».

 

Οικογενειακό Δίκαιο

Μετά από είκοσι (20) χρόνια στασιμότητας, προχωρούμε σε ευρεία αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου μέσα από την προώθηση οκτώ (8) νομοσχεδίων, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της διαιώνισης αντιπαραθέσεων μεταξύ ζευγαριών και την καλύτερη προστασία και φροντίδα των παιδιών.

Η μετατροπή του Οικογενειακού Δικαστηρίου από τριμελές σε μονομελές για τις δίκες διαζυγίου και η πολιτική εκδίκασης όλων των υποθέσεων μίας οικογένειας από το ίδιο δικαστήριο, φέρνει τη μεγάλη επιτάχυνση στην ολοκλήρωσή τους.

Εισάγουμε το συναινετικό διαζύγιο που προστατεύει – μεταξύ άλλων - καλύτερα την αξιοπρέπεια του ζευγαριού, καθώς και θεσμοθετούμε τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Υποθέσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος της διαδικασίας.

Το Δικαστήριο αποκτά τη δυνατότητα να διατάζει υποχρεωτική συμμετοχή του ζευγαριού ή και των παιδιών σε εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα, ενώ σε περιπτώσεις που παιδί υπόκειται σε βίαιη συμπεριφορά ο ένας γονέας θα μπορεί από μόνος του να εξασφαλίσει την παρακολούθηση και στήριξη του θύματος από εμπειρογνώμονες.

 

Παιδιά και Ανήλικοι

Επενδύουμε στην ποιοτική παιδική ηλικία, θεμελιωμένη στο σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, για να οικοδομήσουμε μιαν κοινωνία με κριτικούς και ενεργούς πολίτες, ανοικτή στο διάλογο και τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Προχωρήσαμε στην κύρωση της Σύμβασης «Λανζαρότε», θεσπίσαμε νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Προστασίας των Παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία και καταρτίσαμε πρωτόκολλο παρουσίας γονέων στις ιατρικές εξετάσεις των παιδιών. Με το «Σπίτι του Παιδιού» που δημιουργήσαμε, εξασφαλίζουμε σφαιρική υποστήριξη σε όποιο παιδί υπόκειται σε βία.

Εκσυγχρονίσαμε το πρόγραμμα αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας με τη Στρατηγική για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικής Συμπεριφοράς στο Εκπαιδευτικό Σύστημα. Δημιουργούμε τις αναγκαίες δομές για την εξωδικαστική μεταχείριση των ανήλικων παραβατών σε πιο φιλικό περιβάλλον και προωθούμε δικαστήρια και διαδικασίες φιλικές προς τους ανηλίκους παραβάτες με την ετοιμασία νέας νομοθεσίας για τη μεταχείριση της νεανικής παραβατικότητας.

Ο πλήρης εκσυγχρονισμός του οικογενειακού δικαίου θέτει το παιδί στο επίκεντρο. Αναγνωρίζει τη δυνατότητά του να εκφράσει γνώμη σε κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία και διασφαλίζει το δικαίωμά του να μην αποχωρίζεται και να διατηρεί επικοινωνία και με τους δύο γονείς σε περίπτωση διαζυγίου.

 

Ρατσισμός και Σχολικός Εκφοβισμός

Προωθούμε με μεγάλη συνέπεια τη δημιουργία κουλτούρας για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, επιθετικότητας, παραβατικότητας, ρατσιστικής και εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Bullying), έχοντας ως αιχμή του δόρατος δράσεις στα σχολεία μας.

Εκπονήσαμε και εφαρμόζουμε στα σχολεία το Πρόγραμμα ViSC (Πρόγραμμα Κοινωνικής Επάρκειας της Βιέννης), για την πρόληψη της βίας και ενίσχυση των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Με τον Οδηγό Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Συμπεριφορών και την εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού θέσαμε το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα μέτρα πρακτικής εφαρμογής αντιρατσιστικής πολιτικής στα σχολεία, ευαισθητοποιώντας παράλληλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας σε θέματα ρατσισμού και διακρίσεων.

Εντάσσουμε στην κατάρτιση των αστυνομικών όλων των βαθμίδων, δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε σχέση με την αποφυγή χρήσης μεθόδων, που συνιστούν διάκριση λόγω εθνοτικού ή φυλετικού προφίλ.

Παράλληλα εφαρμόζουμε τον Οδηγό για την Πρόληψη και Διαχείριση του Σχολικού Εκφοβισμού, καθιερώνοντας πολυεπίπεδες δράσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Σχεδιάζουμε την περαιτέρω ενίσχυση της απαραίτητης επιστημονικής και άλλης στήριξης που ήδη παρέχουμε στα παιδιά αλλά και στους γονείς, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

 

Κατοχύρωση Δικαιωμάτων και Αποδοχή της Διαφορετικότητας

Η καλλιέργεια της κουλτούρας του σεβασμού των δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της ανεκτικότητας από όλους προς όλους, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής μας φιλοσοφίας και αντίληψης. Γι’ αυτό και έχουμε προχωρήσει στη θεσμοθέτηση πολύ σημαντικών δικαιωμάτων των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Με τον θεσμό της πολιτικής συμβίωσης, ενδυναμώσαμε περαιτέρω το κοινωνικά φιλελεύθερο κράτος, εφαρμόζοντας την ίδια στιγμή στην πράξη τον σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Τροποποιήσαμε τον Ποινικό Κώδικα εντάσσοντας τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στο πλαίσιο της ποινικοποίησης της ρητορικής μίσους.

Προχωρούμε στο επόμενο στάδιο της ολοκληρωτικής κατοχύρωσης δικαιωμάτων συμπολιτών μας που αδίκως μέχρι σήμερα τα αποστερούνταν, με τη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, Ανεκτικότητας και Αποδοχής της Διαφορετικότητας, με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων των σχετικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

 

Οδική Ασφάλεια

Οι συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιες επιπτώσεις στους παθόντες και τις οικογένειές τους, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα. Για την καλύτερη πρόληψη, εκσυγχρονίζουμε την επικοινωνιακή στρατηγική σε σχέση με τη σωστή και ασφαλισμένη οδήγηση, εντάσσουμε νέες μεθόδους καλλιέργειας οδικής συνείδησης των μαθητών και νεαρών οδηγών και προωθούμε τη σύσταση Επιστημονικού Κέντρου για την Οδική Συμπεριφορά και τη δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών.

Ενισχύουμε τα μέτρα που έχουν καθιερωθεί για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και την αντιμετώπιση των τροχαίων συγκρούσεων. Ενδυναμώνουμε τη Μονάδα Οδικής Ασφάλειας, αυξάνουμε την αστυνόμευση του οδικού δικτύου, ενώ προωθούμε την εγκατάσταση εκτεταμένου συστήματος καμερών φωτοεπισήμανσης.

 

Αντιμετώπιση Εξαρτησιογόνων Ουσιών

Η χρήση και διάδοση των ναρκωτικών συνιστά ίσως τη μεγαλύτερη απειλή για τη νεολαία μας. Γι’ αυτό και ενισχύσαμε τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστικού Σώματος κατά των Ναρκωτικών, μετονομάζοντάς το σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Με προτεραιότητα την ενημέρωση και συμβουλευτική στήριξη, προχωρούμε στη δημιουργία νέων Κέντρων Πρωτοβάθμιας Πρόληψης και στη χρηματοδότηση δράσεων με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στοχεύοντας σε περιοχές και ομάδες υψηλού κινδύνου.

Προσανατολίζουμε τη δράση μας τόσο στη θεραπεία και τη στήριξη, όσο και την εναλλακτική μεταχείριση των συλληφθέντων ή καταδικασθέντων χρηστών. Υιοθετούμε κριτήρια ποιότητας στα θεραπευτικά κέντρα και εφαρμόζουμε πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων στις φυλακές. Νεαρά ή ανήλικα άτομα 14-24 ετών που συλλαμβάνονται, αντί φυλάκισης παραπέμπονται σε θεραπευτικά προγράμματα. Εμπλέκουμε την κοινωνία των πολιτών (εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανωμένα σύνολα και ιδιώτες), παρέχοντας οικονομικά κίνητρα για την ομαλή κοινωνική επανένταξη των πρώην ή αποφυλακισθέντων χρηστών.

Εντατικοποιούμε την προσπάθεια καταστολής όσων εμπορεύονται τα ναρκωτικά, ενισχύοντας παράλληλα με ειδικά ανακριτικά εργαλεία την αποτελεσματική έρευνα και δίωξη. Επιμορφώνουμε το προσωπικό και εκσυγχρονίζουμε τον εξοπλισμό της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ). Αναβαθμίζουμε τη συνεργασία Αστυνομίας, ΜΟΚΑΣ και Τελωνείων για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διακίνησης και της νομιμοποίησης εσόδων από ναρκωτικά.

Ενισχύουμε τις ήδη καλές σχέσεις με τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για την αμφίδρομη πληροφόρηση στην καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών. Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως αυτές των ψυχοτρόπων ουσιών και της διαδικτυακής αγοράς ναρκωτικών από το «σκοτεινό διαδίκτυο» (darkweb).

 

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα