Κατοχύρωση κοινωνικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων

Η στήριξη του θεσμού της οικογένειας, η ισότητα των φύλων και η προστασία και φροντίδα των παιδιών, αποτελούν επενδύσεις υψηλής απόδοσης για την επίτευξη της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής. Αφορούν εξίσου σε άνδρες και γυναίκες, την πολιτεία, τους θεσμούς κοινωνικοποίησης, τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα