Υπηρετώντας την πεποίθησή μας ότι η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και όχι προνόμιο για τον ασθενή, προωθήσαμε και πετύχαμε την ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή των απαραίτητων νομοσχεδίων για την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) και την επίτευξη της απαραίτητης διοικητικής και οικονομικής Αυτονόμησης των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων. Μιας κορυφαίας μεταρρύθμισης στο κοινωνικό κράτος, που προσομοιάζει σε αξία με εκείνη της εισαγωγής του συστήματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Γενικό Σύστημα Υγείας και Αυτονόμηση

Προχωρούμε αποφασιστικά προς την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ώστε ο κάθε ασθενής να απολαμβάνει ισότιμης και ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας. Αρχικά, από το 2019, οπόταν και θα καλύπτεται η πρωτοβάθμια φροντίδα και ακολούθως, από το 2020, με την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, θα μπορεί ο κάθε πολίτης να επιλέγει ελεύθερα τον ιατρό ή το νοσηλευτήριο που επιθυμεί και να απολαμβάνει υπηρεσίες μέσω του μονοασφαλιστικού συστήματος, χωρίς την αγωνία του κόστους.

Ενισχύουμε τα Δημόσια Νοσηλευτήρια με την ένταξή τους σε έναν Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να λειτουργήσουν ως αυτόνομες οικονομικές και διοικητικές μονάδες με δικό τους προϋπολογισμό, απελευθερωμένες από δύσκαμπτες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η πρόνοια για κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων των δημοσίων νοσηλευτηρίων στα πρώτα πέντε χρόνια εφαρμογής του συστήματος, παρέχει την ευχέρεια ομαλής προσαρμογής στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με την ενεργοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και την πρόσληψη των Διευθυντικών Ομάδων των Νοσοκομείων το καλοκαίρι του 2018, την ολοκλήρωση του λογισμικού που βρίσκεται υπό εξέλιξη και – κυρίως – με τη συμφωνία που έχουμε ήδη πετύχει στα εργασιακά ζητήματα με το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, έχουμε δημιουργήσει το πλαίσιο για να μπορέσει να επιτευχθεί η σύζευξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας με τον δημόσιο.

Μετατρέπουμε την ίδια ώρα τα Δημόσια Νοσηλευτήρια σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον ασθενή και επενδύοντας στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της συμμετοχής σε ακαδημαϊκές έρευνες και εμπειρίες. Σήμερα, όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία είναι ήδη συνδεδεμένα με Πανεπιστημιακή Ιατρική Σχολή, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα.

Προωθούμε παράλληλα την Ηλεκτρονική Υγεία, ώστε ο κάθε Κύπριος πολίτης, από την πρώτη μέρα της ζωής του να έχει τον δικό του προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο με συγκεντρωμένο όλο του το ιατρικό ιστορικό και ο οποίος θα είναι άμεσα προσβάσιμος στον ιατρό του, είτε στην Κύπρο, είτε σε ιατρικές υπηρεσίες άλλων Κρατών μελών της ΕΕ.

 

Καλύτερες Υπηρεσίες Υγείας

Με την ολοκλήρωση της προσπάθειας για την έγκριση του Γενικού Συστήματος Υγείας και την οριστικοποίηση του πλαισίου, μας δόθηκε η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε σημαντικές βελτιώσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Παρά το ότι η επισκεψιμότητα παρέμεινε σταθερή κατά την περίοδο της κρίσης, τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και εξοπλισμό. Παραχωρώντας την ευχέρεια λειτουργίας των χειρουργείων κατά τις απογευματινές ώρες, δώσαμε κίνητρο στο προσωπικό να αξιοποιεί καλύτερα τις δυνατότητες των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Δρομολογούμε πλέον τη λειτουργία κατά τις απογευματινές ώρες για όλες τις ειδικότητες. Παράλληλα, μέσω των συνεργασιών που συνομολογήσαμε με τον ιδιωτικό τομέα, μειώνουμε δραστικά τις λίστες αναμονής και αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς μας.

Προχωρούμε ήδη στην αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας υγείας προωθώντας την συμπλεγματοποίση των Ιατρικών Κέντρων, την προσφορά περισσότερων ειδικοτήτων σε κάθε κέντρο, τη δημιουργία Σταθμών Ασθενοφόρων, την επέκταση των ωρών λειτουργίας και την παροχή κατ’ οίκον φροντίδας, βελτιώνοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύοντας τον κόσμο της υπαίθρου. Σημαντική αλλαγή που ήδη καταγράφει αποτελέσματα είναι η δημιουργία μηχανισμού ταχείας εξυπηρέτησης των όντως σοβαρών περιστατικών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών.

Η προώθηση πρωτοποριακών συνεργασιών μέσω διακρατικών συμφωνιών όπως αυτή με το Ισραήλ στον τομέα των Χιαστί Μεταμοσχεύσεων και με επικείμενο στόχο την επέκταση της συμφωνίας με την Ελλάδα στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας, δίνει ελπίδα σε πολλούς συμπολίτες μας, αλλά και σε πολίτες του Ισραήλ και της Ελλάδας, που αναζητούν συμβατούς δότες και αδυνατούν να τους εντοπίσουν ανάμεσα στον πληθυσμό της κάθε χώρας ξεχωριστά.

Προχωρούμε στη δημιουργία της Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής (ΕΦΑ) και αποκτούμε πρόσβαση σε φθηνότερα φάρμακα μέσα και από τη Διακήρυξη της Βαλέτας. Μια Κυπριακή πρωτοβουλία προκειμένου οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου να συνεργαστούν για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης και τη γρηγορότερη και φθηνότερη πρόσβαση σε ακριβές και καινοτόμες θεραπείες.

Ενισχύσαμε την ασφάλεια του προσωπικού στα νοσηλευτήρια, ενώ στόχος μας είναι η δημιουργία του θεσμού του Συνηγόρου του Ασθενούς για να διασφαλίσουμε καλύτερα τόσο τα δικαιώματα του όσο και τις υποχρεώσεις των λειτουργών υγείας.

Με την προωθούμενη σύσταση Ενιαίου Φορέα Ογκολογικών Υπηρεσιών και των Ογκολογικών Συμβουλίων, αντιμετωπίζουμε τη θεραπεία του καρκίνου στη βάση πολυτομεακής προσέγγισης, ώστε ο κάθε ογκολογικός ασθενής να έχει εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας. Εξασφαλίζουμε ακόμη τη δυνατότητα αξιοποίησης τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου όσο και των υπηρεσιών των ιδιωτικών πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στο χώρο της Ογκολογίας.

Την ίδια ώρα και στο πλαίσιο του νέου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, προχωρούμε με στοχευμένα βήματα προς τον επιδιωκόμενο στόχο να μετατραπεί η Κύπρος σε περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας.

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα