ΓΕΣΥ. Ολική μεταρρύθμιση Υγείας

Υπηρετώντας την πεποίθησή μας ότι η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και όχι προνόμιο για τον ασθενή, προωθήσαμε και πετύχαμε την ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή των απαραίτητων νομοσχεδίων για την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) και την επίτευξη της απαραίτητης διοικητικής και οικονομικής Αυτονόμησης των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων. Μιας κορυφαίας μεταρρύθμισης στο κοινωνικό κράτος, που προσομοιάζει σε αξία με εκείνη της εισαγωγής του συστήματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα