Συμμεριζόμαστε απόλυτα το αξίωμα ότι «δικαιοσύνη που καθυστερεί να αποδοθεί, είναι άρνηση δικαιοσύνης». Γι’ αυτό και έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε - σε απόλυτη συνεννόηση με τη Δικαστική εξουσία - τη ριζική μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, για να πετύχουμε την τόσο αναγκαία για το κράτος δικαίου επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, επιχειρούμε σειρά αλλαγών στην αστυνομία, για να της δώσουμε τα εχέγγυα και τα μέσα να ανταποκρίνεται στις μεγάλες προκλήσεις, που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει, με στόχο πάντα την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας του πολίτη.

Δικαιοσύνη

Προωθούμε τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας του Ανωτάτου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων στη βάση εκθέσεων κορυφαίων εμπειρογνώμων. Διαχωρίζουμε τη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και δημιουργούμε Δευτεροβάθμιο Εφετείο. Αναθεωρούμε τους θεσμούς πολιτικής δικονομίας και προωθούμε την κατάθεση σειράς νομοσχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού, του ποινικού και του ναυτιλιακού δίκαιου. Προχωρούμε στη δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Δικαστών καθορίζοντας παράλληλα τη διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη και αξιολόγησή τους.

Αξιοποιούμε την τεχνολογία αναπτύσσοντας σύστημα μηχανογράφησης δικαστηρίων και ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), βελτιώνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του δικαστικού συστήματος τόσο από το νομικό κόσμο, όσο και από το ευρύ κοινό. Μαζί με τον εκσυγχρονισμό των δικαστικών δομών αυξάνουμε τον αριθμό των δικαστών και θέτουμε χρονοδιαγράμματα για την εξέταση αστικών υποθέσεων που δεν επιδέχονται καθυστερήσεων στην εκδίκασή τους.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα από λειτουργία του νέου Διοικητικού Δικαστηρίου, θα διασφαλιστούν με τη σύσταση Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Προχωρούμε στην ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου για εμπορικές διαφορές μεγάλου ύψους, στηρίζοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Προωθούμε παράλληλα τη σύσταση Δικαστηρίου Μικρών Διαφορών, προκειμένου με απλές διαδικασίες και περιορισμένο κόστος να διευκολύνεται η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για διαφορές μέχρι 10.000 ευρώ.

Ενισχύουμε τις εναλλακτικές επιλογές εξώδικης επίλυσης διαφορών, με την τροποποίηση του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου, αναβαθμίζοντας παράλληλα το θεσμό της Διαμεσολάβησης.

Η δημιουργία Κυπριακού Κέντρου Διεθνών Διαιτησιών που σχεδιάζουμε θα δώσει τεράστιες προοπτικές στη χώρα μας ως κέντρου παροχής υπηρεσιών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ασφάλεια του Πολίτη

Ενθαρρύνουμε έμπρακτα την Αστυνομία προκειμένου να κτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με το κοινό, να ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και να προσφέρει ποιοτική εξυπηρέτηση στους πολίτες.

Εκσυγχρονίζουμε και αναβαθμίζουμε τις δομές της Αστυνομίας για πρώτη φορά από το 1960 και καθιερώνουμε δίκαιους μηχανισμούς για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, την εμπέδωση της αξιοκρατίας και την ίση μεταχείριση των μελών.

Εκσυγχρονίζουμε τα κριτήρια ανέλιξης, τον καθορισμό κριτηρίων απόδοσης και τη μισθολογική αναβάθμιση των μελών της Αστυνομίας, στη βάση της εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Γι’ αυτό και σχεδιάζουμε την ποιοτική αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας μέσω της συνεργασίας της με Πανεπιστήμια, καθώς και Αστυνομικές Ακαδημίες του εξωτερικού.

Έχουμε συστήσει ξεχωριστή ομάδα διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος και δημιουργούμε νέα τμήματα αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Εφαρμόζουμε ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο και μηχανισμούς που αποτρέπουν τη διαφθορά και προστατεύουν τα μέλη της Αστυνομίας από παρεμβάσεις.

Διπλασιάστηκαν οι αστυνομικοί της γειτονιάς στα αστικά κέντρα και πενταπλασιάστηκαν στις κοινότητες, ενώ οι παρατηρητές της γειτονιάς αυξήθηκαν από 4.000 το 2013 σε 90.000 το 2017. Επεκτείνουμε το θεσμό της Κοινοτικής Αστυνόμευσης στη βάση των θετικών αποτελεσμάτων που είχε ο θεσμός σε τοπικό επίπεδο.

Σχεδιάζουμε τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης, σε πλήρη συνεργασία με το νέο θεσμό του κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς, προκειμένου να ενισχύσουμε σημαντικά τόσο τη δυνατότητα έγκαιρης και άμεσης παρέμβασης, όσο και τη σχέση αστυνομίας και πολιτών. Ενδυναμώνουμε παράλληλα τα κανάλια επικοινωνίας με τον πολίτη, μέσω της λειτουργίας ανώνυμης τηλεφωνικής γραμμής αλλά και τη σχεδιαζόμενη παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής αναφοράς παραπόνων.

 

Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Προχωρούμε στην αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αναβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο της. Επενδύουμε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και προωθούμε τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη.

Ταυτόχρονα στοχεύουμε στη δημιουργία του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Κρίσεων, με τη συμμετοχή των τριών αρμόδιων Υπουργών (Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Γεωργίας) και όλων των εμπλεκόμενων Φορέων (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Τμήμα Δασών, Πολιτική Άμυνα, Επαρχιακές Διοικήσεις, Εθνική Φρουρά, Εθελοντές) για την τακτική αναθεώρηση των σχεδίων και την καλύτερη προετοιμασία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Ο φορέας θα μετατρέπεται σε Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων σε κάθε σοβαρό επεισόδιο, το οποίο θα συνδέεται απευθείας με το πεδίο της καταστροφής, μέσω Κινητού Κέντρου Ελέγχου Κρίσεων που θα αποκτηθεί και θα διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήματα και μέσα.

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα