Υπηρετούμε με σθένος τη βαθειά μας πεποίθηση ότι η επένδυση στη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα διευρύνουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και δίνουν ευρύτερα, αλλά και ειδικότερα στους νέους μας, τις ευκαιρίες που δικαιούνται.

Ενδυναμώνουμε το οικοσύστημα μέσα στο οποίο η καινοτομία μπορεί να ευδοκιμήσει, τόσο μέσα από τη Δήλωση Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα, όσο και μέσα από την πρόταση για δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης.

Έχουμε στόχο την προώθηση ενός νέου - ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας, την υιοθέτηση του θεσμού του e-entrepreneur, καθώς και την εισαγωγή του θεσμού του Επικεφαλής Επιστήμονα (Chief-Scientist).

Το πακέτο κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων, που έχουμε δημιουργήσει, για νεοφυείς (startup) και καινοτόμες επιχειρήσεις, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η επιταχυνόμενη απόσβεση και η φορολογική έκπτωση 50% στην επένδυση, κρίνεται ως ένα από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Σχεδιάζουμε τη θεσμοθέτηση και στήριξη της ανάπτυξης νέων σχηματισμών παραγωγής καινοτομίας, όπως οι συστάδες επιχειρήσεων (clusters), και προωθούμε την κατοχύρωση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως Venture Capital και Crowd-Funding. Παράλληλα, σχεδιάζουμε την παροχή δυνατότητας για απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς μηχανημάτων, μικροεξοπλισμού και υπηρεσιών, που θα χρησιμοποιηθούν για έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών.

Θεσμοθετήσαμε τη Startup Visa, ενθαρρύνοντας τη δραστηριοποίηση στην Κύπρο ικανών νέων από τρίτες χώρες. Προωθήσαμε το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τους τεχνοβλαστούς (university spinoffs), για να μπορεί η ακαδημαϊκή έρευνα να διοχετεύεται στην αγορά και σχεδιάζουμε την παροχή της δυνατότητας εμπλοκής των ερευνητικών κέντρων στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Υλοποιούμε δημόσιες επενδύσεις 400 εκ. σε υποδομές (Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, Κέντρα Αριστείας KIOS, RISE, Νέο Κρατικό Χημείο κ.ο.κ.), ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην έρευνα, με πολύ μεγάλης έκτασης αξιοποίηση και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Είμαστε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός μεν, με τη μεγαλύτερη αναλογικά απορρόφηση, ύψους 100 εκ., από το πρόγραμμα Horizon 2020 για την προώθηση και ανάπτυξη της Έρευνας και της Καινοτομίας, αφετέρου δε με την υψηλότερη ανταπόδοση επί της κρατικής επένδυσης.

Στόχος μας, να φτάσει η επένδυση στην έρευνα στο 1,5% του ΑΕΠ, μέσα και από την ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις με στόχευση στους τομείς της ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence), εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (Virtual - Augmented Reality), τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) και συσσωρευτών (μπαταριών) αποθήκευσης ενέργειας.

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα