Οι προσεκτικές μας κινήσεις τα τελευταία χρόνια μετέτρεψαν την Κύπρο σε αξιόπιστο παράγοντα σταθερότητας, περιφερειακό πυλώνα πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συνεργασίας και συνεισφορέα ασφάλειας στην περιοχή. Η φωνή μας γίνεται πιο δυνατή και οι ευκαιρίες μας αυξάνονται.

Με δική μας - Κυπριακή - πρωτοβουλία έχουμε συνομολογήσει μαζί και με την Ελλάδα, Τριμερείς Συνεργασίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το Λίβανο, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη. Συμμαχίες που έχουν ήδη προχωρήσει σε μια δυναμική τροχιά υλοποίησης συγκεκριμένων έργων και δράσεων. Ταυτόχρονα έχουν θέσει το υπόβαθρο για επιχειρηματικές συνεργασίες και επενδύσεις από και προς την Κύπρο, που ήδη φέρνουν αποτελέσματα και παρουσιάζουν εξαιρετικές προοπτικές.

Στόχος μας, η συγκέντρωση όλων των συμμαχιών μας σε ένα περιφερειακό άτυπο φόρουμ, που θα μετεξελιχθεί σύντομα σε σημαντικό μοχλό ασφάλειας και συνεργασίας για όλη την περιοχή.

Έχουμε οριστικά εγκαταλείψει τη μονοθεματική μας παρουσία στη Διεθνή κοινότητα. Εμπλεκόμαστε ενεργά σε όλο το φάσμα των Ευρωπαϊκών δρώμενων και τοποθετούμαστε με εγκυρότητα σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Ένωση, τερματίζοντας οριστικά την προηγούμενη πρακτική της «άδειας καρέκλας». Συντασσόμαστε με τους πρωτοπόρους της Ευρώπης για την εμπέδωση μιας πιο ενωμένης, δημοκρατικής και συνεκτικής Ένωσης.

Βάζουμε την Κύπρο στον πρώτο πυρήνα της Νέας Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Άμυνας και Ασφάλειας, μέσα από τη συμμετοχή μας στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO). Προετοιμαζόμαστε εντατικά για να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες και να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες που το «Brexit» δημιουργεί.

Πρωταγωνιστήσαμε στη δημιουργία της Μεσογειακής Ομάδας Ευρωπαϊκών Κρατών Med-7, ενισχύοντας τις δυνατότητες εμβάθυνσης της συνεργασίας και προώθησης κοινών συμφερόντων με όμορα Ευρωπαϊκά Κράτη. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης και ηγούμαστε της Υπουργικής Ομάδας Δράσης της Κοινοπολιτείας.

Προχωρήσαμε σε νέες και ενισχύσαμε προϋπάρχουσες συνεργασίες με ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και άλλες 15 χώρες με στοχευμένες ενέργειες αμυντικής διπλωματίας.

Η Κύπρος μετεξελίσσεται σε ενεργό πρωταγωνιστή και αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η χώρα μας μπορεί πλέον να διεκδικεί και να πετυχαίνει συμμετοχή στους υψηλότερους θεσμούς του διεθνούς συστήματος.

 Η Κύπρος, αναμφίβολα, διαθέτει σήμερα ένα διεθνές αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο, από το μικρό γεωγραφικό της μέγεθος.

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα