Ενίσχυση Διεθνής και Ευρωπαϊκής Παρουσίας

 Οι προσεκτικές μας κινήσεις τα τελευταία χρόνια μετέτρεψαν την Κύπρο σε αξιόπιστο παράγοντα σταθερότητας, περιφερειακό πυλώνα πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συνεργασίας και συνεισφορέα ασφάλειας στην περιοχή. Η φωνή μας γίνεται πιο δυνατή και οι ευκαιρίες μας αυξάνονται.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα