Από το Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν έχουμε μειώσει ή καταργήσει οποιαδήποτε παροχή κοινωνικής πρόνοιας, αλλά με αυξήσεις, νέες παροχές και νέες υπηρεσίες εγκαθιστούμε ένα ισχυρό πλέγμα κοινωνικής προστασίας. Στόχος μας, η ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση του κράτους πρόνοιας για να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση και τις ευκαιρίες σε όποιο συμπολίτη μας τις έχει ανάγκη.

Κοινωνική Πρόνοια

Με τη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσα από τη θέσπιση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για κάθε άτομο ή οικογένεια που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Παρέχουμε ακόμη στους δικαιούχους σειρά ωφελημάτων για τη στέγαση, ηλεκτροδότηση, φροντίδα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και τις εκπαιδευτικές και άλλες έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. Δώσαμε με αυτό τον τρόπο στήριξη σε πέραν των 15,000 νέων δικαιούχων που δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές.

Στόχος μας, τα επόμενα 5 χρόνια, η περαιτέρω εξέλιξη του θεσμού του ΕΕΕ με τρόπο που να παρέχει αποτελεσματικά σε όσους έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, την κατάρτιση, τις ευκαιρίες απασχόλησης και προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ενώ για τα άτομα τα οποία λόγω ηλικίας ή αδυναμίας δεν έχουν πρόσβαση στην εργασία, να εξασφαλίζουμε τα μέσα και τις υπηρεσίες, που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά τους.

Με το Κεντρικό Μητρώο Κοινωνικών Παροχών, συγκεντρώσαμε όλη την στήριξη που δίνει το κράτος σε κάθε δικαιούχο σε ένα μόνον σημείο, αποτρέποντας την κατάχρηση του συστήματος και θεσπίζοντας δίκαιο κράτος πρόνοιας. Με την εισαγωγή του θεσμού των δελτίων κουπονιών αντί χρημάτων έχουμε πετύχει την ανάσχεση της κατάχρησης του συστήματος από μετανάστες, χωρίς βέβαια ποτέ να παραβλέπουμε την υποχρέωση εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. Η δαπάνη για αιτητές πολιτικού ασύλου μειώθηκε σε 783,000 το 2016 από 10.1 εκ. που ήταν το 2011.

Προωθήσαμε την πλήρη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αποφορτίζοντάς τις από τη διαχείριση των επιδομάτων, για να επικεντρωθούν στην παροχή στήριξης και ποιοτικών υπηρεσιών προς ευάλωτες ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, χαμηλοσυνταξιούχους και πολύτεκνους. Εισάγουμε τον θεσμό του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες να είναι δίπλα στον πολίτη και την οικογένεια όπου υπάρχει ανάγκη.

Με την εξυπηρέτηση του κοινού από τα ΚΕΠ, τη δημιουργία εξειδικευμένου τηλεφωνικού κέντρου και τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και διαδικτυακής πρόσβασης, λύνουμε οριστικά το ζήτημα της γραφειοκρατίας και της αδυναμίας εξασφάλισης ολοκληρωμένης πληροφόρησης και πρόσβασης σε θέματα επιδομάτων, βοηθημάτων, παροχών και υπηρεσιών.

 

Τρίτη Ηλικία – Συνταξιούχοι

Το ποσοστό συνταξιούχων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας μειώθηκε κατά το ένα τρίτο, από 29,3% που ήταν το 2012 σε 19,5% το 2016, ως αποτέλεσμα του καθορισμού του ορίου στήριξης μέσω επιδόματος κατά 25% ψηλότερα από το όριο της φτώχιας (όριο φτώχιας: 8.412 ευρώ – όριο στήριξης 10.324 ευρώ). Αυξήσαμε το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων διασφαλίζοντας ότι το κατώτατο εισόδημα για έναν συνταξιούχο σήμερα ανέρχεται στα 525 ευρώ και για ένα ζευγάρι συνταξιούχων στα 1050 ευρώ.

Καθιερώσαμε το χριστουγεννιάτικο δώρο προς τους χαμηλοσυνταξιούχους και επιπλέον παρέχουμε δωρεάν διακίνηση με δημόσιες συγκοινωνίες, διακοπές σε ορεινά θέρετρα και πρόσβαση στις πρώτες βοήθειες. Ήδη, από το νέο σχέδιο παροχής φροντίδας για ηλικιωμένους και αναπήρους, επωφελούνται 4.500 δικαιούχοι. Πρόθεσή μας η επέκταση του θεσμού με την προώθηση της άτυπης φροντίδας στο σπίτι, που θα προνοεί επιχορήγηση - υπό προϋποθέσεις - ακόμη και εάν ο φροντιστής είναι συγγενικό πρόσωπο.

Περίπου 5.000 χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν ήδη ενταχθεί στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και λαμβάνουν, εκτός από την οικονομική αναβάθμιση, τη σειρά όλων των ωφελημάτων και υπηρεσιών.

Στόχος μας, με την εξέλιξη του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στα επόμενα πέντε (5) χρόνια, να ενισχύσουμε δραστικά τη στήριξη και την υποστήριξη των συνταξιούχων με στόχο τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν την αυτόνομη και αξιοπρεπή τους διαβίωση μέσα από την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών όπως την κατ’ οίκον φροντίδα, αλλά και τη μεγάλη βελτίωση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μέσω του ΓΕΣΥ.

Προωθούμε τη δημιουργία Στρατηγικής για την Ενεργό Συμμετοχή της Τρίτης Ηλικίας, ώστε να διασφαλιστεί η δραστηριοποίηση και η αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών ανθρώπων που επιθυμούν να συνεχίσουν να ωφελούν και να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Σχεδιάζουμε προγράμματα που ενισχύουν την ανάπτυξη του διαγενεακού διαλόγου προκειμένου να σμικρυνθεί το χάσμα και να προωθηθούν η επικοινωνία και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην ενίσχυση της δραστήριας γήρανσης. Γι’ αυτό και ενισχύουμε τα προγράμματα επιμόρφωσης που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση της τεχνολογίας, καθώς και νέα προγράμματα εκγύμνασης, ψυχαγωγίας και άλλων δραστηριοτήτων. Με την ενίσχυση του θεσμού της κοινωνικής κάρτας που σχεδιάζουμε, δίνουμε περαιτέρω δυνατότητες στα άτομα τρίτης ηλικίας στη διακίνηση και την πρόσβαση σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους.

 

Άτομα με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις

Εφαρμόσαμε το πρώτο στην Κύπρο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αυτόνομη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στον κοινωνικό ιστό. Προχωρούμε στη δημιουργία μίας σύγχρονης, ενοποιημένης Νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία. Θέσαμε σε λειτουργία τα δύο πρώτα Κέντρα Αξιολόγησης της Αναπηρίας και προγραμματίζουμε την επέκταση τους σε όλη την Κύπρο.

Καταρτίσαμε την πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία, με δεκαετές πλαίσιο 2018-2028, μέσω της οποίας καθορίζεται το όραμα, οι αξίες και οι στρατηγικές επιδιώξεις για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Η στρατηγική, συνοδεύεται και από το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την τριετία

2018-2020 στο οποίο περιλαμβάνονται 85 συνολικά δράσεις προς υλοποίηση από όλα τα υπουργεία και τις κρατικές υπηρεσίες.

Αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες φροντίδας μέσω ενός νέου εξειδικευμένου Σχεδίου Παροχής Κατ’ Οίκον Φροντίδας σε Άτομα με Αναπηρίες στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επεκτείνουμε την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% με την εισαγωγή και εισοδηματικών κριτηρίων, για να συμπεριλάβουμε και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Εισαγάγαμε το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε Αιμοκαθαιρόμενους Νεφροπαθείς. Με την υιοθέτηση και εφαρμογή του θεσμού της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, επεκτείνουμε τα ωφελήματα και εκτός Κύπρου.

Εφαρμόζουμε τα Σχέδια Επιδότησης της Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, επιδοτώντας το 75% του μισθού τους για δύο (2) χρόνια. Προγραμματίζουμε την περαιτέρω επέκταση του προγράμματος κατάρτισης ανέργων στο επάγγελμα του φροντιστή, καθώς και την πλήρως επιδοτούμενη εργοδότηση φροντιστών από τις αντίστοιχες οργανώσεις, για να παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες στα μέλη τους.

Προς την επίτευξη της πλήρους ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία στόχος μας είναι η ενίσχυση και επέκταση του θεσμού των συνοδών. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε την απόφασή μας για την ανέγερση και λειτουργία του πρώτου Κέντρου Πολυθεματικής Αξιολόγησης και Παρέμβασης για τα Παιδιά με Αυτισμό.

Προχωρούμε στην υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτια στην Κοινότητα» με τη δημιουργία δέκα (10) πολυδύναμων κατοικιών για την αυτόνομη, υποστηριζόμενη διαβίωση ενήλικων ατόμων με σοβαρές αναπηρίες που δεν έχουν πρόσβαση σε οικογενειακή στήριξη, με σκοπό την αποϊδρυματοποίηση και αξιοπρεπή διαβίωση τους στην ευρύτερη κοινωνία.

Θέσαμε σε διαβούλευση νομοσχέδιο για τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την υποβοηθούμενη λήψη αποφάσεων ατόμων με αναπηρία για την κατοχύρωση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλα τα άτομα με αναπηρία. Ταυτόχρονα, προωθούμε την παροχή περισσότερων και πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όπως υπηρεσίες φροντίδας, συνοδού, αποκατάστασης, διάγνωσης και παρέμβασης, καθώς και την προσαρμογή όλων των δημόσιων κτηρίων ώστε να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα