Εγγύηση Ελάχιστου Εισοδήματος

Από το Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν έχουμε μειώσει ή καταργήσει οποιαδήποτε παροχή κοινωνικής πρόνοιας, αλλά με αυξήσεις, νέες παροχές και νέες υπηρεσίες εγκαθιστούμε ένα ισχυρό πλέγμα κοινωνικής προστασίας. Στόχος μας, η ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση του κράτους πρόνοιας για να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση και τις ευκαιρίες σε όποιο συμπολίτη μας τις έχει ανάγκη.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα