Τουρισμός, Υπηρεσίες, Ανάπτυξη Γης και Ναυτιλία όχι μόνο παραμένουν οι κύριοι άξονες της οικονομίας μας, αλλά ενδυναμώνονται μέσα από γενναία μέτρα και πρωτοβουλίες. Με καίριες παρεμβάσεις ενισχύουμε την Αγροτική Παραγωγή.

Με σχέδιο και στρατηγική διευρύνουμε τη βάση της οικονομίας μας. Όχι μόνον γιατί έτσι προάγουμε τη δυναμική ανάπτυξη, αλλά και για να μην επιτρέψουμε να κινδυνεύσει ξανά η Κύπρος, λόγω της όποιας ενδεχόμενης καθίζησης ενός και μόνο παραγωγικού τομέα.

Γι’ αυτό και επενδύουμε σε νέους τομείς όπως η Έξυπνη Βιομηχανική Πολιτική, η Γαλάζια Οικονομία, το Διαμετακομιστικό Εμπόριο, η Υγεία, η Παιδεία και η Οπτικοακουστική Βιομηχανία.

 

Υπηρεσίες

Κρατήσαμε τον τομέα των υπηρεσιών σε ζωή διευρύνοντας, μάλιστα, τις προοπτικές του, μέσα από σημαντικά φορολογικά κίνητρα, όπως ο θεσμός του μη-κατοίκου (Non-Domicile) για πρόσωπα υψηλής εισοδηματικής στάθμης, ο νέος τρόπος φορολόγησης ανάλογα με τον χρόνο παραμονής στη χώρα, η επέκταση από πέντε (5) σε δέκα (10) χρόνια της έκπτωσης του 50% για ξένους εργαζόμενους και η απαλλαγή από τη φορολογία στις συναλλαγματικές διαφορές. Συνομολογήσαμε δεκατέσσερις (14) νέες και αναθεωρήσαμε τέσσερις (4) υφιστάμενες συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με τρίτες χώρες.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση Επενδυτικών Ταμείων (Investment Funds), θα δώσει μεγάλη ώθηση και περαιτέρω προοπτικές σε έναν κλάδο που ήδη παρουσιάζει αύξηση μεγέθους της τάξης του 18% ετησίως με την εγγραφή 100 νέων ταμείων και την αδειοδότηση δεκαπέντε (15) νέων διαχειριστών τα δύο (2) τελευταία χρόνια. Τεράστιες δυνατότητες αναμένεται να προσδώσει η προώθηση του θεσμικού πλαισίου που σχεδιάζουμε για τη δημιουργία Κέντρου Διεθνών Διαιτησιών στην Κύπρο, στο πρότυπο της Σιγκαπούρης και άλλων χωρών.

Προωθούμε την εγκατάσταση της φυσικής έδρας ξένων εταιρειών στην Κύπρο (Headquartering) με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Έχουμε προσελκύσει νέες γραμμές ανάπτυξης, όπως αυτή της εξαγωγής τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής, τομέας που μόνο το 2016 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 34%, καλύπτοντας το 16,4% του συνόλου των εξαγωγών υπηρεσιών.

Προσήλωσή μας, η περαιτέρω ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών, τόσο με νέα φορολογικά κίνητρα, όσο και με την έμπρακτη ενθάρρυνση της ανάπτυξης τομέα καινοτόμων εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), μέσα από συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και την προώθηση του Κυπριακού Δοκιμαστικού Ρυθμιστικού Πλαισίου (Regulatory Sandbox).

Στόχος μας, σε πλήρη συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η δημιουργία της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Καινοτόμων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, που θα παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση τόσο στο κράτος όσο και σε εποπτευόμενες και μη οντότητες.

 

Τουρισμός

Ο τουρισμός μας αυξήθηκε πολύ περισσότερο έναντι άλλων ανταγωνιστικών χωρών και σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις, επειδή δεν περιοριστήκαμε μόνον στην αξιοποίηση της διεθνούς συγκυρίας. Η Κύπρος κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 3 εκ. τουριστών το 2016, κάτι που για δεκαετείες φαινόταν απλησίαστο, και αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,6 εκ. τουρίστες το 2017. Σημαντική αύξηση σημειώνουν και τα έσοδα του τομέα, με την εκτίμηση για τη φετινή χρονιά να τα ανεβάζει στα 2,6 δις.

Πετύχαμε αυτές τις επιδόσεις με στοχευμένες κινήσεις, που αντιμετώπισαν επαπειλούμενες κρίσεις, με νέες πολιτικές, καθώς και με φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα, όπως η φιλελευθεροποίηση των αιθέρων, η αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 20% και η επιταχυνόμενη απόσβεση για επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν ήδη αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ήδη μετράμε 10,000 νέες ξενοδοχειακές κλίνες και άλλες 5,000, που σήμερα δημιουργούνται. Παράλληλα, η μεγάλη ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών μας μονάδων, ανατρέπει την προηγούμενη «γερασμένη» πραγματικότητα των υποδομών μας.

Με συγκροτημένες πρωτοβουλίες πετύχαμε την αύξηση του χειμερινού τουρισμού κατά 66% και τον πολλαπλασιασμό του αθλητικού και πολιτισμικού τουρισμού, πετυχαίνοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που κρατά τα ξενοδοχεία μας ανοικτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Η ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής μας βιομηχανίας έφερε την κατακόρυφη μείωση των παραπόνων, με τον καθιερωμένο δείκτη ικανοποίησης των τουριστών να φτάνει στο πρωτοφανές 95%.

Προχωράμε με τη δημιουργία του Πολυθεματικού Καζίνο, το οποίο αναμένεται να προσθέσει 300,000 νέους τουρίστες κατ’ έτος και να δημιουργήσει 4,000 νέες θέσεις εργασίας κατά την ανέγερση και 2,000 κατά τη λειτουργία του. Η ευρύτερη συνεισφορά του στην οικονομία υπολογίζεται ότι θα είναι από το 2ο χρόνο λειτουργίας περί τα 800 εκ. ή 4% του ΑΕΠ.

Βασισμένοι σε τρείς στρατηγικούς άξονες, περνάμε στο επόμενο επίπεδο της τουριστικής βιομηχανίας. Προωθούμε τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού για την ολιστική αντιμετώπιση της αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης του τομέα.

Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις τουριστικές επιχειρήσεις που εκπονήσαμε, απλοποιούμε τις διαδικασίες αδειοδότησης και θεσπίζουμε νέα κριτήρια κατάταξης. Προωθούμε έτσι την ανταγωνιστική κατάταξη των τουριστικών μονάδων στη βάση των υπηρεσιών και υποδομών που προσφέρουν, καθώς και τη δημιουργία νέων τύπων αναπτύξεων όπως Boutique και City Hotels.

Με τη συνεργασία κορυφαίων ξένων εμπειρογνωμόνων, προχωρήσαμε στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό. Μέσω και της έμφασης στην τοπική διάσταση, στην πολιτιστική κληρονομιά, στο φυσικό περιβάλλον και στο προνόμιο να διαθέτουμε το καλύτερο κλίμα στην Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μετατρέπουμε την Κύπρο σε τουριστικό προορισμό Υψηλής Στάθμης (Premium Destination).

Στόχος της Στρατηγικής και των ενεργειών μας είναι να πετύχουμε μέχρι το 2030 την προσέλκυση μέχρι και 4,8 εκ. ξένων ποιοτικών τουριστών ανά έτος, που ο καθένας τους θα αφήνει πολύ περισσότερα χρήματα στον τόπο μας, με αποτέλεσμα το διπλασιασμό της συνεισφοράς του τουρισμού στην οικονομία και την κοινωνία.

 

Ανάπτυξη Γης

Η οικοδομική βιομηχανία μας πλέον ανακάμπτει όπως υποδηλοί η μεγάλη αύξηση στις άδειες οικοδομής και η αύξηση των πωλήσεων κατά 43% το 2016 και άλλα 20% το πρώτο εξάμηνο του 2017. Πετύχαμε την επιβίωση αρχικά και την αναθέρμανση σήμερα του τομέα προωθώντας σημαντικά μέτρα και κίνητρα πέραν της κατάργησης της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας.

Μειώσαμε τα μεταβιβαστικά τέλη στο μισό, δώσαμε σημαντικές εξαιρέσεις στην καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, θεσπίσαμε νέο τρόπο εμβαδομέτρησης για σκοπούς απαλλαγής ΦΠΑ και προωθήσαμε σωρεία άλλων πολεοδομικών και φορολογικών ελαφρύνσεων.

Μια σειρά κινήτρων προς Κύπριους και ξένους, καθώς και ο απεγκλωβισμός χιλιάδων αγοραστών με την παραχώρηση του δικαιώματος έκδοσης τίτλων, απέδωσαν καρπούς για την οικονομία και έδωσαν δουλειές σε δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία.

Προχωρούμε στη μεταρρύθμιση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της οικοδομικής ανάπτυξης συστήνοντας μίαν Ενιαία Αρχή Αδειοδότησης σε κάθε επαρχία, μειώνοντας τις αδειοδοτικές αρχές από 36 που είναι σήμερα σε πέντε (5) και με το Τμήμα Πολεοδομίας να εξετάζει μόνον τις μεγάλες αναπτύξεις. Στόχος μας, να διευρύνουμε την ευθύνη του μελετητή, να επεκτείνουμε τη δυνατότητα υπογραφής σε 10 κατοικίες από τέσσερις (4) που είναι σήμερα, ενώ σταδιακά προχωρούμε προς την ενοποίηση της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας. Καταπολεμούμε με αυτό τον τρόπο την γραφειοκρατία, τις καθυστερήσεις και το οικονομικό κόστος, που προκαλούν, για επιχειρηματίες και αγοραστές.

Προτεραιότητες της πολιτικής μας είναι ακόμα ο απεγκλωβισμός των περίκλειστων τεμαχίων στις οικιστικές περιοχές μέσω του δευτερεύοντος οδικού δικτύου και η προώθηση του αστικού αναδασμού.

 

Σχέδιο «Νήσος Κύπρος»

Κυριότερη αλλαγή στη νέα μας αναπτυξιακή στρατηγική είναι η απόφαση για εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου «Νήσος Κύπρος», του ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, που θα αντιμετωπίζει την επικράτεια ως ένα ενιαίο σύνολο.

Το Σχέδιο θα αποτελεί τη βάση για όλους ανεξαίρετα τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς, θα θέτει και θα προσδιορίζει τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της χώρας καθώς και τον χαρακτήρα και ρόλο που θα θέλαμε να διαδραματίσει η Κύπρος και κάθε της περιοχή στο μέλλον.

Διασφαλίζουμε έτσι την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, επικεντρωνόμαστε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τον νησιώτικο χαρακτήρα της χώρας και προστατεύουμε και αναδεικνύουμε τον φυσικό και πολιτιστικό μας πλούτο.

 

Νέα «Έξυπνη» Βιομηχανική Πολιτική

Η βιομηχανία μας έδειξε εξαιρετικές αντιστάσεις κατά την οικονομική κρίση, στηρίζοντας σημαντικά την κυπριακή οικονομία και τις εξαγωγές. Σήμερα, είμαστε πλέον σε θέση να προχωρήσουμε δυναμικά στη μετεξέλιξή της σε μια εύρωστη, έξυπνη και τεχνολογικά ανεπτυγμένη βιομηχανία.

Έχουμε εκπονήσει μια νέα, ολοκληρωμένη και «Έξυπνη» Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική για την περίοδο 2017 – 2030, θέτοντας το υπόβαθρο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια του τομέα.

Προγραμματίσαμε την υλοποίηση δράσεων και νέων σχεδίων κινήτρων προς την επίτευξη επτά (7) στόχων προτεραιότητας: της Ανάπτυξης Υποδομών για Βιώσιμη Παραγωγή, της επίλυσης διαρθρωτικών προβλημάτων, της Ψηφιοποιήσης της Βιομηχανίας (Industry 4.0), της Ενίσχυσης και Ανάπτυξης Νέων Δεξιοτήτων, της βελτίωσης συνθηκών Βιομηχανικού Περιβάλλοντος, της ενίσχυσης πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της ενίσχυσης της πρόσβασης στις Διεθνείς Αγορές.

Στόχος της Στρατηγικής μας, η σταδιακή αύξηση μέχρι το 2030 της συνολικής παραγωγικότητας κατά 100%, η αύξηση των εξαγωγών κατά 150% και η αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ στο 20% από 7% που ήταν το 2015.

Την ίδια στιγμή συνεχίζουμε να στηρίζουμε, με σειρά μέτρων και νέων διεθνών συμφωνιών, βιομηχανίες με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, με έμφαση στη βιομηχανία παραγωγής φαρμάκων (πρώτο εξαγώγιμο προϊόν με μερίδιο 23%), γαλακτοκομικών προϊόντων με κύριο το χαλούμι (14%) και τσιμέντου (7%).

 

Νέες Βιομηχανικές, Ερευνητικές και Επιχειρηματικές Ζώνες

Στη βάση τόσο του Σχεδίου «Νήσος Κύπρος» όσο και της Νέας Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, στοχεύουμε στη χωροθέτηση και δημιουργία νέων εξειδικευμένων περιοχών στρατηγικής ανάπτυξης σε όλη τη χώρα, μέσω και της βέλτιστης αξιοποίησης της κρατικής γης.

Έτσι, πέραν του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό και της προώθησης του Πάρκου Βιομηχανικών και Τεχνολογικών Υποδομών στο Πεντάκωμο, στόχος μας είναι η δημιουργία νέας ζώνης Βαριάς Βιομηχανίας, ζώνης Οπτικοακουστικών και Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, καθώς και ζώνης Καινοτομίας, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Στόχος μας, η δημιουργία του απαραίτητου περιβάλλοντος και των υποδομών, καθώς και η ευχέρεια παροχής ελκυστικών κινήτρων, που θα ενθαρρύνουν έμπρακτα και θα προάγουν με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και συνέργειες την καθιέρωση του νέου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, μέσω της προώθησης των νέων τομέων της οικονομίας.

 

Ναυτιλία – Γαλάζια Οικονομία

Ο Κυπριακός Στόλος παραμένει ο ενδέκατος (11ος) μεγαλύτερος στον κόσμο και ο τρίτος (3ος) μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ε.Ε. και ανάμεσα στα πρώτα τρία σε όλο τον κόσμο. Χωρίς υπερβολή η χώρα μας θεωρείται παγκοσμίως μια Ναυτιλιακή «Υπερδύναμη», με τον τομέα να συνεισφέρει στην οικονομία το 7% του ΑΕΠ.

Οι εγγεγραμμένες εταιρείες στο σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου παρουσιάζουν αύξηση που ξεπερνά το 65% τα τελευταία πέντε (5) χρόνια και τα έσοδα συνολικά από τη ναυτιλία έχουν αυξηθεί κατά 25%.

Πιστεύουμε βαθειά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα, την οποία και προωθούμε με κορυφαίες δράσεις και πρωτοβουλίες. Συστήσαμε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας που ενεργοποιείται την 1η Μαρτίου 2018, αναδιαρθρώνουμε και ψηφιοποιούμε το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και συνδέουμε τη Ναυτιλία με τον τομέα της Ενέργειας.

Διατηρούμε αλώβητο το Κυπριακό Ναυτιλιακό Φορολογικό Σύστημα, η ανταγωνιστικότητα του οποίου ενισχύεται διαρκώς με τα φορολογικά και άλλα κίνητρα που παρέχουμε ευρύτερα σε ξένους επενδυτές.

Εντατικοποιούμε την προώθηση του ναυτιλιακού τομέα στο εξωτερικό και τη δημιουργία νέων ναυτιλιακών γραφείων, εκ των οποίων το πρώτο στην Ασία. Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα να διεκδικούμε σε όλα τα Ευρωπαϊκά και διεθνή βήματα (fora) την άρση του Τουρκικού εμπάργκο στα υπό Κυπριακή σημαία πλοία, την «Αχίλλειο Πτέρνα» της Ναυτιλίας μας.

Η σημασία της θάλασσας για την Κύπρο, ως πηγής ανάπτυξης και προόδου, υπήρξε ανέκαθεν πολύ μεγάλη. Είμαστε μια χώρα με στρατηγική γεωγραφική θέση και ισχυρή ναυτική παράδοση. Γι’ αυτό και δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που επενδύουν στη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα προχωρήσαμε στη σύσταση του Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας και εκπονούμε το Σχέδιο Δράσης για την Εθνική Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Κύπρου.

Με την ίδρυση της Σχολής Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα, τις δύο ιδιωτικές σχολές ναυτικής εκπαίδευσης που έχουν δημιουργηθεί και με την επιδότηση της επί πλοίου εκπαίδευσης νέων αξιωματικών εμπορικού ναυτικού, συνδράμουμε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Στηρίζουμε την Υδατοκαλλιέργεια, με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Υδατοκαλλιέργειας, πετυχαίνοντας σήμερα να εκπροσωπεί περίπου το 80% της συνολικής μας αλιευτικής παραγωγής. Προωθούμε την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών με τις Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας, καθώς και των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών με την συνεχή δημιουργία Τεχνητών Υφάλων.

Στόχος μας, μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δημιουργίας νέων καινοτόμων προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών να βάλουμε την Κύπρο σε περίοπτη θέση του παγκόσμιου χάρτη ανάπτυξης της νέας Γαλάζιας Οικονομίας.

 

Αγροτική Παραγωγή

Ο πρωτογενής τομέας σημαίνει για μας πολύ περισσότερα από το 2,1% της συνεισφοράς της γεωργίας στο ΑΕΠ και την απασχόληση του 5% του πληθυσμού. Είναι μια δυναμική διαδικασία που διασφαλίζει την επισιτιστική μας ασφάλεια, διατηρεί τον κοινωνικό ιστό στην ύπαιθρο και προστατεύει το φυσικό μας περιβάλλον.

Αναστρέψαμε την καθοδική πορεία του τομέα πετυχαίνοντας για το 2016 αύξηση της αγροτικής παραγωγής κατά πέραν του 12%. Αξιοποιούμε πλήρως τα παγοποιημένα από το 2012 Ευρωπαϊκά προγράμματα, στηρίζοντας με 560 εκ. τον Αγροτικό κόσμο. Εγκρίναμε νέα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας για τη περίοδο 2014-2020 προϋπολογισμού 332 εκ., πετυχαίνοντας το διπλασιασμό της συνεισφοράς της ΕΕ στην Αλιεία.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες σε συνδυασμό και με τα κίνητρα, τις κρατικές επιδοτήσεις και τις ευκαιρίες παραχώρησης γης, που έχουμε δημιουργήσει για τη δραστηριοποίηση νέων ή νεοεισερχόμενων αγροτών, φέρνουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Ενισχύθηκαν ήδη οικονομικά 315 νέοι γεωργοί, 170 επιχειρήσεις και 3.000 γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Πέτυχαμε τη ραγδαία ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας με 1.032 βιοκαλλιεργητές. 270 νέοι αγρότες έχουν ήδη ενταχθεί στον πρωτογενή τομέα, 545 άνεργοι έχουν τύχει αγροτικής κατάρτισης και 600 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. Στόχος μας, η συνέχιση και ενδυνάμωση αυτών των πολιτικών, που αποδεδειγμένα πλέον ενισχύουν ποσοτικά και ποιοτικά τον πρωτογενή τομέα, καταπολεμούν την αστυφιλία και αναγεννούν κοινότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις κινδύνευαν με οριστικό αφανισμό.

Πέραν όμως των κινήτρων, με σημαντικές μεταρρυθμίσεις ενισχύουμε τη θέση και το ρόλο του παραγωγού στην εφοδιαστική αλυσίδα. Καταρτίσαμε το Μητρώο Αγροτών προκειμένου οι επιδοτήσεις να στοχεύουν στους πραγματικά αγρότες. Δημιουργήσαμε ήδη τα δύο πρώτα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη. Μεταρρυθμίζουμε ολοκληρωτικά την Αγροτική Ασφάλιση με την εισαγωγή μεικτού μοντέλου, με το κράτος να αναλαμβάνει το 50% της ζημιάς, μειώνοντας το ρίσκο του γεωργού. Με νομοθετική ρύθμιση ενδυναμώνουμε τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων.

Πετύχαμε την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων με το Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων, επιλύοντας ένα από τα χρονίζοντα προβλήματα των γεωργών. Εισαγάγαμε κίνητρα ενδυνάμωσης της συμβολαιακής γεωργίας, εξασφαλίζοντας νέες δυνατότητες εμπορίας στον παραγωγό. Καταρτίσαμε σχέδιο παροχής αγροτικού πετρελαίου και παραχωρούμε για πρώτη φορά ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. Μειώνουμε περαιτέρω το κόστος ενέργειας προωθώντας τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών.

Μεγάλη έμφαση δίνουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας και την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων. Πετύχαμε ήδη την κατοχύρωση της προέλευσης 3 αγροτικών μας προϊόντων και βρισκόμαστε σε διαδικασία κατοχύρωσης σειράς άλλων μεταξύ των οποίων και το χαλούμι. Βελτιώνουμε τη σήμανση των γεωργικών προϊόντων για να γνωρίζει ο καταναλωτής τι αγοράζει και προχωρούμε στην πλήρη αναδιοργάνωση των διαδικασιών τυποποίησης και εμπορίας.

Στόχος μας, να εντείνουμε την εκστρατεία διατήρησης και προώθησης των παραδοσιακών προϊόντων στην Κύπρο και το εξωτερικό, με στοχευμένα κίνητρα και προβάλλοντας τη μοναδική ποιότητα και προστιθέμενη τους αξία.

 

 Κέντρο Διαμετακομιστικού Εμπορίου

Η Κύπρος, με αιχμή τη γεωγραφική της θέση και την εμπορική δεινότητα των ανθρώπων της, υπήρξε από την αρχαιότητα κέντρο επανεξαγωγών. Σήμερα, μετατρέπεται ξανά σε κύριο περιφερειακό κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου αποκτώντας υποδομές, που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες ανάγκες της ανταγωνιστικής επανεξαγωγής εμπορικών φορτίων, πετρελαιοειδών και του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

Η εμπορικοποίηση του Λιμανιού Λεμεσού έφερε ήδη σημαντική αύξηση στον όγκο των εμπορικών φορτίων, μείωσε τους χρόνους εξυπηρέτησης των πλοίων στο μισό και των φορτηγών οχημάτων κατά 6 φορές. Η επικείμενη εμπορικοποίηση του Λιμανιού Λάρνακας και η δημιουργία του νέου Ενεργειακού και Βιομηχανικού Λιμανιού στο Βασιλικό, σε συνδυασμό με το Ενεργειακό Κέντρο, που ήδη λειτουργεί εκεί, έχουν θέσει στέρεες βάσεις για τη μεγάλη άνθηση του τομέα.

Στις προοπτικές αυτές προσθέτουν σημαντικές περιφερειακές αναπτύξεις, όπως η διαπλάτυνση και εμβάθυνση της Διώρυγας του Σουέζ – μιας από τις πιο σημαντικές εμπορικές οδούς παγκοσμίως – στη νέα λειτουργία της οποίας ήδη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο Κυπριακές Εταιρείες που ανέλαβαν την πετρέλευση των πλοίων.

Νέες δυνατότητες θα μας δώσει, ακόμη, η υπό εξέλιξη λειτουργία του εμπορικού χωριού (Cargo Village) στο Παλαιό Αεροδρόμιο Λάρνακας, προσφέροντας υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης των αεροπορικών φορτίων.

 

Περιφερειακό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η Κύπρος να καταστεί περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών Υγείας. Επενδύουμε στην ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού, με την επικείμενη ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, που θα ενισχύσει την προσπάθεια διεθνούς πιστοποίησης των ιατρικών κέντρων, θα επιτρέψει την προσέλκυση καταξιωμένων ξένων ιατρών και θα παράσχει διευκολύνσεις σε υπηκόους τρίτων χωρών να προτιμήσουν την Κύπρο. Έμφαση δίνουμε και στην προσέλκυση ασθενών από τις γειτονικές μας χώρες, που θεωρούν την Κύπρο ως ένα ασφαλή χώρο για να ταξιδέψουν και να τύχουν περίθαλψης από τον γιατρό της επιλογής τους.

Στόχος μας η επένδυση σε τομείς όπως η Αποκατάσταση, η Παρηγορητική και Ανακουφιστική Φροντίδα, η Ευεξία η Αιμοκάθαρση, αλλά και η Έρευνα και Καινοτομία. Προωθούμε τον Φωτοθεραπευτικό Τουρισμό, για την καθιέρωση της Κύπρου ως του κορυφαίου ευρωπαϊκού φωτοθεραπευτικού προορισμού.

Επιχειρούμε να προσελκύσουμε στην Κύπρο ιδιωτικές επενδύσεις, όπως το καινοτόμο Ιατρικό Κέντρο Θεραπείας Καρκίνου με δέσμη πρωτονίων, με την παράλληλη δημιουργία ερευνητικού κέντρου ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Εξέλιξη που μαζί με τη λειτουργία από τον ιδιωτικό τομέα του Γερμανικού Κέντρου Ογκολογίας στη Λεμεσό, ενισχύουν την προοπτική ανάδειξης της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο αριστείας στην ογκολογία.

Σημαντικές ακόμη πρωτοβουλίες, με πολλαπλές οικονομικές προεκτάσεις, είναι ο υπό εξέλιξη τριπλασιασμός του μεγέθους του Ινστιτούτου Γενετικής Κύπρου, καθώς και η νομοθεσία για την καλλιέργεια και παραγωγή Φαρμακευτικής Κάνναβης που έχουμε προωθήσει.

 

 

Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο

Με στόχο να καταστήσουμε την Κύπρο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο, συνεχίζουμε την προσπάθεια για Διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία ήδη παρουσιάζει αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Η συνεισφορά της Παιδείας στο ΑΕΠ έχει φτάσει το στόχο του 5%. Οι ξένοι φοιτητές από 8,500 το 2013, ξεπέρασαν τους 21,000 το 2017.

Υπογράψαμε αριθμό συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών με άλλες χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Κουβέιτ, καθώς και σειρά Διακρατικών Συμφωνιών για ευρύτερη συνεργασία στα θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα με χώρες από τις οποίες αναμένεται να προσελκύσουμε φοιτητές.

Δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια τα εχέγγυα να προσελκύσουν ξένους φοιτητές, μέσα από τη σημαντική ανάπτυξη των υποδομών και των προγραμμάτων σπουδών τους, τη ραγδαία ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, τη δυνατότητά τους να συνδεθούν με την αγορά, καθώς και την ευχέρεια να έχουν προγράμματα στην αγγλική γλώσσα.

Διασφαλίζουμε την ποιότητα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προγραμμάτων τους μέσω του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που δημιουργήσαμε. Ενισχύουμε την προσπάθεια του Φορέα να καταστεί μέλος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού.

Εξετάζουμε παράλληλα τη δημιουργία Πανεπιστημιακής Γειτονιάς με την παραχώρηση κρατικής γης και την αξιοποίηση της ως κινήτρου προσέλκυσης διακεκριμένων Κυπρίων Ακαδημαϊκών της Διασποράς αλλά και ξένων, οι οποίοι απαραίτητα θα εκπληρούν ιδιαίτερα απαιτητικά ποιοτικά κριτήρια και προϋποθέσεις.

Η πρόσφατη αγορά Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στην Κύπρο από μεγάλο εξειδικευμένο διεθνή οργανισμό, όπως και η έναρξη δημιουργίας παραρτήματος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού στην Κύπρο, καταδεικνύουν τις μεγάλες προοπτικές, που έχουμε διανοίξει για τη χώρα στο συγκεκριμένο τομέα.

Στόχος μας, με την ανάπτυξη νέας σειράς κινήτρων και την παραχώρηση διευκολύνσεων, να προσελκύσουμε περαιτέρω αξιόλογα ξένα πανεπιστήμια για να δημιουργήσουν παραρτήματα στη χώρα μας.

 

Οπτικοακουστική Βιομηχανία

Με την υιοθέτηση ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλαισίου κινήτρων και ενισχύσεων, όπως η επιστροφή χρημάτων (Cash Rebate), η φορολογική πίστωση, η επιστροφή ΦΠΑ για εταιρείες τρίτων χωρών και άλλα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό, υλοποιούμε το ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταγωνιστικό Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας (Filming Industry), που έχουμε θεσμοθετήσει.

Στόχος μας, πέρα από την ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι η ευρύτερη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας και η προώθησή της ως τουριστικού προορισμού.

 

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα