Δημιουργία νέων τομέων Οικονομίας

Τουρισμός, Υπηρεσίες, Ανάπτυξη Γης και Ναυτιλία όχι μόνο παραμένουν οι κύριοι άξονες της οικονομίας μας, αλλά ενδυναμώνονται μέσα από γενναία μέτρα και πρωτοβουλίες. Με καίριες παρεμβάσεις ενισχύουμε την Αγροτική Παραγωγή.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα