Αποκατάσταση αξιοπιστίας τραπεζικού συστήματος

Με σταθερά βήματα συνεχίζουμε την εξυγίανση και περαιτέρω ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Θέλουμε έναν τραπεζικό τομέα που να εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, να διαχειρίζεται υπεύθυνα τις καταθέσεις των πολιτών και να παραχωρεί δανεισμό με ορθολογικά κριτήρια βιωσιμότητας και χαμηλό κόστος.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα