Με το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη, τον Επενδυτικό Νόμο και - κυρίως - το Υφυπουργείο Ανάπτυξης και τη Μονάδα Παρακολούθησης Ανταγωνιστικότητας, δημιουργούμε το θεσμικό πλαίσιο για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, που θα καταστεί ακόμη πιο ελκυστικός προορισμός ξένων επενδύσεων.

Οι μέχρι στιγμής ξένες επενδύσεις έχουν ξεπεράσει τα 7,5 δις ευρώ. Η Κύπρος το 2017 ανέβηκε 19 θέσεις στους δείκτες ανταγωνιστικότητας και κατατάσσεται ως η χώρα με τη δεύτερη (2η) ταχύτερα αναπτυσσόμενη εικόνα (country brand) παγκοσμίως.

Επενδυτικό Περιβάλλον

Με το νέο επενδυτικό νόμο δρομολογούμε τη δημιουργία πραγματικού «One Stop Shop» για μεγάλες επενδύσεις, ορίζουμε τον «υπεύθυνο έργου» και τη μία αδειοδοτική αρχή ως το μοναδικό σημείο επαφής επενδυτή - κράτους.

Απλοποιήσαμε το εταιρικό δίκαιο και προωθήσαμε την ίδρυση εμπορικού δικαστηρίου. Βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες, πετύχαμε, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα εγγραφής εταιρείας σε 24 ώρες, καθώς και την πλήρη ευχέρεια ηλεκτρονικής εγγραφής, την ώρα που μηχανογραφήσαμε το τεράστιο αρχείο και προωθούμε τον πλήρη και οριστικό ψηφιακό μετασχηματισμό (Digital Transformation) του Γραφείου Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Κυρίαρχη μεταρρύθμιση για την περαιτέρω εξέλιξη του ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, που στοχεύουμε, αποτελεί η πρωτοβουλία μας για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης. Ενός νέου θεσμού με αρμοδιότητες σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διοικητικής και κανονιστικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που δεν καλύπτονται με το υφιστάμενο πλαίσιο διακυβέρνησης. Επιλύουμε έτσι τα τεράστια ζητήματα της διασποράς υπηρεσιών και έλλειψης συντονισμού μεταξύ υπουργείων και φορέων και αντιμετωπίζουμε καίρια το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, της πολυαρχίας και της πολυνομίας, που σήμερα επιφέρουν τεράστιο κόστος και θέτουν τροχοπέδη στις προοπτικές της χώρας και των ανθρώπων της.

 

Στις τάξεις του Υφυπουργείου προτείνουμε να ενταχθεί και ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) ως εκτελεστικός του βραχίονας. Στόχος μας, η ενίσχυση της δράσης του οργανισμού μέσα από τη συγκέντρωση και ανακατανομή προσωπικού, υλικών πόρων και κονδυλίων, για την καλύτερη προώθηση του επενδυτικού μας περιβάλλοντος. Εξέλιξη που θα δώσει στον CIPA επιπρόσθετα εργαλεία και επιπλέον εχέγγυα να προωθεί ευκαιρίες επένδυσης και μεταφοράς έδρας εταιρειών στην Κύπρο, να επιλύει προβλήματα και να παρέχει στοχευμένα δυνατότητες σε Κύπριους επιχειρηματίες να παρουσιάσουν τα έργα και τις προτάσεις τους σε ξένους επενδυτές.

Αερομεταφορές

Μέσα από την Εθνική Πολιτική Αερομεταφορών, που έχουμε εκπονήσει, φιλελευθεροποιούμε τους αιθέρες και αυξάνουμε τη συνδεσιμότητα της Κύπρου επιτυγχάνοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στον τουρισμό, την απασχόληση και γενικά σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Για το σκοπό αυτό συνάπτουμε και τροποποιούμε σειρά συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Προχωρούμε στην αναδιάρθρωση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για να επικεντρωθεί στον εποπτικό του ρόλο. Παράλληλα δημιουργούμε την Κρατική Εταιρεία Αεροναυτιλίας για την παροχή υπηρεσιών προς τις αεροπορικές εταιρείες.

Ήδη, τα τελευταία πέντε χρόνια, 32 νέες εταιρείες χρησιμοποιούν τα αεροδρόμιά μας, πραγματοποιούνται δρομολόγια σε πέραν των 60 νέων προορισμών, τρεις (3) αεροπορικές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει άδεια ντόπιου αερομεταφορέα και άλλες τρεις (3) χρησιμοποιούν πλέον την Κύπρο ως αεροπορική τους βάση και έχει ανεγερθεί η νέα υπερσύγχρονη μονάδα καυσίμων αεροσκαφών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Γλαύκος Κληρίδης στη Λάρνακα.

Η αεροπορική κίνηση από 7εκ. επιβάτες που ήταν το 2013, έχει ξεπεράσει τα 10 εκ. το 2017. Από το 2015 μέχρι σήμερα, τα αεροπορικά ναύλα έχουν μειωθεί στο σύνολό τους κατά 38.6%. Ειδικότερα για την Αθήνα και το Λονδίνο η μείωση φτάνει το ποσοστό του 42%.

Στόχος μας, η επέκταση των κινήτρων για εταιρείες που έχουν ως βάση την Κύπρο, η ενθάρρυνση εγκατάστασης εταιρειών συντήρησης αεροσκαφών, καθώς και η δημιουργία σταθμού εξυπηρέτησης μικρών αεροσκαφών.

Ψηφιακή Στρατηγική

Οι ψηφιακές υποδομές και ειδικότερα οι περιορισμένες δυνατότητες γρήγορης και ανταγωνιστικής μεταφοράς μεγάλων όγκων δεδομένων από και προς την Κύπρο, εξακολουθούν να θέτουν εμπόδια στις τεχνολογικές προοπτικές της χώρας. Γι’ αυτό και στο πλαίσιο της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής που σχεδιάζουμε, προνοείται η συγκέντρωση όλων των πολιτικών σε σχέση με την τεχνολογία κάτω από έναν και μόνον φορέα.

Στόχος μας, η μεγάλη αναβάθμιση της ψηφιακής συνδεσιμότητας της Κύπρου, για να προσελκύσουμε διεθνείς εταιρείες που στηρίζονται στην τεχνολογία και απαιτούν μεγάλης χωρητικότητας και φθηνότερη σύνδεση στο διαδίκτυο, μέσω νέων υποθαλάσσιων συνδέσεων και της παράλληλης αξιοποίησης των ηλεκτρικών συνδέσεων (Interconnectors) με Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Προϋποθέσεις για να μπορέσει η χώρα να μετατραπεί σε Περιφερειακό Ψηφιακό Κόμβο.

Παράλληλα, επεκτείνουμε το δίκτυο οπτικών ινών με το πρόγραμμα «Fiber to the Home», προωθούμε σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση ευρυζωνικής σύνδεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επεκτείνουμε την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης διαδικτύου σε αγροτικές και άγονες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους και χώρους δημοσίου ενδιαφέροντος.

Στόχος μας, κάθε ακίνητο της Κύπρου να αποτελεί και μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Εσωτερική Αγορά Ενέργειας

Το κόστος ενέργειας και η έλλειψη ενός φιλικού προς το περιβάλλον ενεργειακού μείγματος, αποτέλεσε για χρόνια τροχοπέδη στις αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου, πλήττοντας παράλληλα το οικογενειακό εισόδημα λόγω του αυξημένου κόστους ηλεκτρισμού. Σήμερα, η Κύπρος έπαψε να έχει το δεύτερο (2ο) ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, με τη χώρα μας το 2016 να κινείται πολύ πιο κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο στο κόστος ηλεκτρισμού. Το κόστος ρεύματος έχει περαιτέρω μειωθεί, μετά από ρυθμιστικές αποφάσεις και την εξυγίανση των οικονομικών της ΑΗΚ.

Την ίδια ώρα, ένας νέος σφαιρικός σχεδιασμός οδηγεί στην έλευση φυσικού αερίου, την ενεργειακή ασφάλεια, την ανάπτυξη ενός έξυπνου δικτύου και την ευρεία χρήση ανανεώσιμων πηγών.

Οι προηγούμενες προσπάθειες έλευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) δεν τελεσφόρησαν διότι δεν θα επιτύγχαναν τη μείωση του κόστους ενέργειας. Γι’ αυτό και πήραμε την απόφαση να αποσυνδέσουμε την προμήθεια LNG από τη δημιουργία των σχετικών υποδομών. Προχωρούμε σήμερα στη δημιουργία ανεξάρτητων υποδομών υποδοχής και επεξεργασίας LNG, στοχεύοντας και σε Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Παρέχουμε έτσι την ευχέρεια στη χώρα να μπορεί να υποδεχθεί μέχρι το 2020 υγροποιημένο φυσικό αέριο είτε από δικά μας κοιτάσματα είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Προχωρούμε ταυτόχρονα στις αναγκαίες μελέτες για την ανάπτυξη του εσωτερικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου, που στα πρώτα του στάδια θα επιτρέπει τη διασύνδεση με τους ηλεκτροπαραγούς σταθμούς και βιομηχανικές και ξενοδοχειακές μονάδες.

Το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας τον Ιούλιο του 2019, θέτει οριστικά το πλαίσιο για τη λειτουργία του ανταγωνισμού προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο λογιστικός και λειτουργικός διαχωρισμός, σε συνδυασμό με το έξυπνο δίκτυο ηλεκτρισμού που προωθούμε, παρέχουν στην ΑΗΚ τη δυνατότητα να καταστεί κινητήρια δύναμη της νέας εποχής.

Προτεραιότητά μας, η περαιτέρω ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Προωθούμε σχέδια για τη διευκόλυνση της διείσδυσης νέων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας που θα μας δώσουν δυνατότητες πράσινης εφεδρείας, επικουρικών υπηρεσιών και κατανεμημένης διαθεσιμότητας. Τα κίνητρα για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, παρουσιάζουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με Ασία, Αφρική και Ευρώπη, δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και παρέχει δυνατότητες διασυνοριακού εμπορίου και περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ.

Μέσα από τη θέσπιση Προγραμμάτων Αυτοπαραγωγής (net metering), ήδη 10.000 κατοικίες παράγουν το δικό τους ηλεκτρικό ρεύμα. Τα πιο πάνω συστήματα έχουν συμβάλει σημαντικά ώστε να ξεπεράσουμε τον ενδιάμεσο Ευρωπαϊκό στόχο για τις ΑΠΕ που είχε καθοριστεί στο 7.5% για την περίοδο 2015-2016. Η ευχέρεια πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρισμού (net pool) που ήδη παρέχουμε, θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο μετά και την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών (smart metering), στην οποία ήδη προχωρούμε.

 

Στόχος μας, τα επόμενα χρόνια κάθε ακίνητο της Κύπρου να αποτελεί και μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την οποία θα διαχειρίζεται το «έξυπνο δίκτυο», με πολλαπλά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για τον τόπο.

 

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα