Για εμάς, η έννοια του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνει, πέραν από την προστασία, ολόκληρο τον κύκλο της οικονομίας, της φύσης, της ανάπτυξης και της ανθρώπινης ζωής. Η προστασία και ανάδειξή του φυσικού κεφαλαίου, προϋποθέτει την επίτευξη της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, στόχοι που φιλοδοξεί να υπηρετησει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Εργαζόμαστε σκληρά, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μέτρων και των Εθνικών Στρατηγικών που έχουμε εκπονήσει, διαμορφώνοντας μια συνεκτική πολιτική για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Φυσικό Περιβάλλον

Προτεραιότητα μας, στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, αποτελεί η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

Ολοκληρώνουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ερημοποίηση και επικυρώσαμε τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. Πετύχαμε την ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, με σκοπό να καταστεί η Κύπρος πιο ανθεκτική, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, των υδάτων, των θαλασσών, της βιοποικιλότητας, των δασών, της αλιείας, της υγείας και της ενέργειας.

Δημιουργήσαμε το Πράσινο Ταμείο με έσοδα από τη δημοπράτηση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, χρηματοδοτώντας έτσι πράσινες δράσεις και υποδομές. Παρέχουμε κίνητρα για περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα και εφαρμογή πράσινων αναπτύξεων σε επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες, καθώς και κίνητρα για λιγότερο ενεργοβόρα και υδροβόρα γεωργοκτηνοτροφία. Έχουμε προχωρήσει στην ολική απαγόρευση της καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προωθούμε την προστασία του περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προστασία και διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς και όλων των δασικών περιοχών. Ανακηρύξαμε την κρατική γη στον Ακάμα σε Εθνικό Δασικό Πάρκο και υλοποιούμε διαχειριστικά σχέδια για προστασία 40 χώρων κοινοτικής σημασίας και 30 ζωνών ειδικής προστασίας. Καλύπτουμε έτσι το 100% των περιοχών Natura, έναντι του 50% που ισχύει γενικά στην Ευρώπη. Για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, δημιουργούμε και ενδυναμώνουμε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

Στόχος μας, η αναβάθμιση των δασικών περιοχών και η πλήρης αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς σε καμένες δασικές περιοχές όπως η Σολέα και η Αργάκα. Συνεχίζουμε ακόμη εντατικά τις επιστημονικές έρευνες ολοκληρωμένης αποτύπωσης του θαλάσσιου και χερσαίου μας οικοσυστήματος.

 

 Αστικό Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής

Το σύνολο των αναπτυξιακών μας σχεδιασμών εδράζεται στην επιδίωξη να καταστούν οι πόλεις και κοινότητές μας πιο βιώσιμες και φιλικές, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης. Στοχεύουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, αναδεικνύοντας το φυσικό πλούτο και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ενισχύουμε παράλληλα με αυτό τον τρόπο την οικονομία, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.

Με τη βελτίωση των οικονομικών και την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Πόρων, προωθήσαμε τόσο την υλοποίηση όσο και το σχεδιασμό εκατοντάδων έργων σε κάθε γωνιά της Κύπρου, προκειμένου να δημιουργήσουμε νέους χώρους πρασίνου, σύγχρονα πάρκα και πλατείες, αλλά και να αναβαθμίσουμε και να αναπαλαιώσουμε τα Κέντρα Δήμων και Κοινοτήτων. Στόχος μας, η συνέχιση και ενδυνάμωση αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ήδη προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, που έχουμε καταθέσει.

Παράλληλα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ένταση την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Στην περίοδο 2013 - 2017 έχουμε κατασκευάσει 47 χλμ. ποδηλατοδρόμων, ενώ μόνο για το 2018 προϋπολογίσαμε άλλα 26 χλμ.

Σχεδιάζουμε τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συντήρησης κτηρίων, καθώς και νομοθετική πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του πλαισίου για τα κοινόχρηστα, με σαφή καθορισμό των υποχρεώσεων ιδιοκτητών και ενοικιαστών και με στόχο την καλύτερη δυνατή διατήρηση των κτηρίων και του αστικού περιβάλλοντος. Προωθούμε ακόμη πολεοδομικές ρυθμίσεις για υποχρεωτικούς χώρους στάθμευσης ποδηλάτων σε κάθε νέο κτήριο, καθώς και άλλες για τη βελτίωση του μικροκλίματος.

 

Μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση

Το σχέδιό μας είναι τα επόμενα πέντε χρόνια να πετύχουμε τουλάχιστον 10% των μετακινήσεων να γίνονται μέσω Δημοσίων Μεταφορών. Γι’ αυτό και προωθούμε τη δημιουργία Αρχής Μεταφορών με συμμετοχή και των τοπικών αρχών.

Με τη βοήθεια ξένων εμπειρογνωμόνων ετοιμάζουμε την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες, που θα εξορθολογήσει το σημερινό αναποτελεσματικό καθεστώς και θα επιβάλει, μεταξύ άλλων, τη χρήση τηλεματικής, συστήματα έκδοσης - ακύρωσης εισιτηρίων, συστήματα διαχείρισης του στόλου και ανέσεις, όπως ασύρματο δίκτυο (wi-fi). Προγραμματίζουμε τη βελτιστοποίηση των διαδρομών για κάλυψη νέων περιοχών και τη βελτίωση των σταθμών μετεπιβίβασης.

Τεράστια σημασία δίνουμε στην έμπρακτη προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Έχουμε την πεποίθηση ότι το ηλεκτρικό, αθόρυβο και φιλικό στο περιβάλλον, αυτοκίνητο, θα αντικαταστήσει σταδιακά το σύνολο του στόλου.

Για την ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης σχεδιάζουμε την προώθηση πολιτικών προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Την επέκταση του δικτύου σταθμών ταχείας φόρτισης για να καλύψει σύντομα και με επάρκεια όλη την Κύπρο. Την ετοιμασία σχεδίου χορηγιών για την επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Την παροχή επιπλέον χορηγίας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρισμού. Την καθιέρωση ειδικών μειωμένων τελών κυκλοφορίας, ειδικών τελών χρήσης χώρων στάθμευσης και άλλων στοχευμένων κινήτρων.

 

Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους και των άλλων Ορεινών Περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε αριθμό σημαντικών έργων υποδομής και εφαρμόζουμε στοχευμένα σχέδια, για την αναζωογόνηση των κοινοτήτων, την βελτίωση της προσβασιμότητας και την προσέλκυση νέου πληθυσμού σε αυτές.

Στη βάση μελετών, που έχουμε πραγματοποιήσει, προχωρούμε ήδη στην εκπόνηση ολοκληρωμένης Στρατηγικής για τις Ορεινές Περιοχές, με στόχευση στην αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, σε στεγαστικές διευκολύνσεις και στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών και υποδομών που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής.

Προτεραιότητα μας, η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει τον καθορισμό «Ειδικής Περιοχής Ανάπτυξης» για τις Ορεινές Περιοχές, μέσω της θεσμικής και νομικής κατοχύρωσης του όρου «ορεινότητα», κατ’ αντιστοιχία της «νησιωτικότητας», που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, και άλλων αντίστοιχων προσδιορισμών που συναντώνται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Έτσι, θα γίνει κατορθωτή η εξειδίκευση σχεδίων και μέτρων, αλλά και η ανάδειξη των ιδιαίτερων και μοναδικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών των Ορεινών Περιοχών.

Αναζητούμε στοχευμένες και νέες αγορές για τις Ορεινές Περιοχές, μέσα από σύγχρονες μορφές προβολής και προώθησης. Δημιουργούμε Κέντρα Ενημέρωσης και Στήριξης των Κατοίκων των Ορεινών Περιοχών, για να συνδράμουν στην απόκτηση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, την εξεύρεση εργασίας αλλά και να παράσχουν την πληροφόρηση σε σχέση με προγράμματα και σχέδια που τους αφορούν.

Επικεντρώνουμε τις πρωτοβουλίες μας στη δημιουργία νέων προοπτικών επιχειρηματικότητας, μέσα από την εισαγωγή κινήτρων που θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών και γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, νέων βιοτεχνιών και καινοτόμων επιχειρήσεων, με τον παράλληλο νομικό καθορισμό της έννοιας «βιοτεχνία» και «οικοτεχνία». Εξειδικεύουμε σχέδια για ενίσχυση της απασχόλησης με κίνητρα, που στοχεύουν την προσέλκυση των νέων στις Ορεινές Περιοχές.

Προωθούμε την εξειδίκευση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που θα αποσκοπούν στην αύξηση της αξίας των Ορεινών Περιοχών μέσω της δημιουργίας ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας. Κάτι που επιτυγχάνουμε μέσα από την ανάδειξη της υψηλής φυσικής αξίας, της πολυλειτουργικής γεωργίας, της ανάπτυξης συνεργασιών μέσα από νέες μορφές δικτυώσεων για την προώθηση της μεταποίησης και την προώθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών εμβληματικών αγροτροφίμων.

Προχωρούμε στην εξειδίκευση της στεγαστικής πολιτικής με μέτρα και κίνητρα για απόκτηση νέας ή επανάχρηση κενής κατοικίας ή οικοπέδου, ενεργοποίηση αδρανών οικιστικών ζωνών και προσέλκυση νέου τύπου επενδύσεων, όπως επισκέψιμα αγροκτήματα με καταλύματα εκτός ορίων ανάπτυξης, ώστε να καταστούν οι περιοχές αυτές ελκυστικές για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση. Περαιτέρω ώθηση αναμένεται ακόμη να δώσει η αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας του Τροόδους.

Εστιάζουμε στην ανάγκη διαμόρφωσης και υιοθέτησης ενός εξειδικευμένου πολεοδομικού πλαισίου, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών, όπως το ανάγλυφο του εδάφους και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Στόχος μας, η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς όμως τον αποκλεισμό των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, που διεχώριζε, σε πολλές περιπτώσεις, τον άνθρωπο από τη φύση.

 

Διαχείριση Αποβλήτων – Κυκλική Οικονομία

Δημιουργούμε οικονομικές ευκαιρίες που βασίζονται στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων με στόχο τη μετάβαση σε μια πράσινη, ανταγωνιστική οικονομία.

Εκπονήσαμε και υλοποιούμε σε συνεργασία και με την έγκριση της ΕΕ, το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Ολοκληρώσαμε τη μονάδα διαχείρισης οικιακών αποβλήτων Λεμεσού, περιορίζουμε τη χρήση πλαστικής σακούλας και προωθούμε εθελοντικά συστήματα αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής μέσω του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος ECOLABEL, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Διαχείρισης EMAS και του Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις GPP.

Τερματίσαμε τη λειτουργία 115 χωματερών, τους χώρους των οποίων σταδιακά αποκαθιστούμε. Προωθούμε ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης των αστικών απορριμμάτων, όπως, για παράδειγμα, τη συλλογή και ανακύκλωση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών και μπαταριών, ελαστικών κ.ο.κ. Ενισχύουμε παράλληλα την προσβασιμότητα των σημείων ανακύκλωσης και προωθούμε τη λειτουργία πράσινων σημείων, επεκτείνοντας σημαντικά το δίκτυό τους.

Αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, μείωσης παραγωγής αποβλήτων και χωριστής διαλογής και ανακύκλωσης. Εφαρμόζουμε πρόγραμμα χωριστής συλλογής αποβλήτων σε παραλιακούς Δήμους και υλοποιούμε πιλοτικό πρόγραμμα «πληρώνω όσο πετώ» (pay as you through) σε αστικούς Δήμους, με επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων επιβολής τελών σκυβάλων με σκοπό την ισότιμη κατανομή τους. Στόχος μας, το πρόγραμμα «πληρώνω όσο πετώ» να καλύψει μέσα στην επόμενη πενταετία όλη την Κύπρο.

Προωθούμε σχέδιο χορηγιών για την ενίσχυση της βιομηχανίας επαναχρησιμοποίησης και για νέες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων στον ιδιωτικό τομέα. Ενισχύουμε την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής διαλογής και ανακύκλωσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Διευρύνουμε τη νομική ευθύνη του παραγωγού σε επιπρόσθετες ροές αποβλήτων, όπως επικίνδυνα απόβλητα, φάρμακα και χαρτί μη συσκευασίας, λίπη και έλαια.

Ολοκληρώνουμε τις υποδομές διαχείρισης οικιακών αποβλήτων για ορθολογική διαχείριση και πλήρη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη χωρητικότητα της μονάδας στην Κόσιη και λειτουργώντας τη νέα μονάδα στο Πεντάκωμο, ανατρέπουμε έναν προηγούμενο λανθασμένο, εκτός πολιτικής της ΕΕ και πολυδάπανο σχεδιασμό, που θα επιβάρυνε δυσανάλογα την πλειοψηφία των νοικοκυριών μας.

Στόχος μας, η περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων που εφαρμόζουμε για την πλήρη αντικατάσταση του γραμμικού με το κυκλικό μοντέλο, προκειμένου να πετύχουμε επαρκώς την κυκλική οικονομία με μηδενικά απόβλητα και αξιοποίηση αυτών, ως πόρων.

 

Υδάτινοι Πόροι

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του τόπου μας με στόχο τη διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των αναγκών σε νερό για οικιακές, γεωργικές, βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και άλλες χρήσεις, τη διαχείριση της ζήτησης νερού και τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Καταρτίσαμε και υλοποιούμε Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας, Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και Σχέδιο Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων. Πραγματοποιήσαμε σημαντικά έργα υποδομής για την ασφάλεια στην υδροδότηση μεγάλων αστικών κέντρων όπως το έργο Βασιλικός για υδροδότηση της επαρχίας Λευκωσίας και το έργο Κοκκινόκρεμος για υδροδότηση της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Διασφαλίζουμε την ύδρευση των μεγάλων αστικών κέντρων με την ολοκλήρωση του προγράμματος αφαλατώσεων μέσω της ανακαίνισης της μονάδας αφαλάτωσης Λάρνακας και τη δημιουργία της μονάδας αφαλάτωσης Πάφου.

Προωθήσαμε τη χρήση ανακυκλωμένου νερού δημιουργώντας σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων στη Δυτική Λεμεσό, το Βατί και την Αθηαίνου. Ολοκληρώνουμε το σχέδιο αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού με έργα σε ολόκληρη την Κύπρο για ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου, την ώρα που επιλύουμε τα διαχρονικά προβλήματα της βιωσιμότητας των Αρδευτικών Τμημάτων και του περιορισμού διαρροών στα δίκτυα υδατοπρομήθειας.

Στόχος μας, η πλήρης απεξάρτηση της υδροδότησης από τις καιρικές συνθήκες μέσω της ολοκλήρωσης των αφαλατώσεων, καθώς και η παροχή αξιόπιστων ποσοτήτων νερού για άρδευση μέσω της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού.

 

Ευημερία των Ζώων

Αποτελεί πεποίθησή μας ότι το επίπεδο του πολιτισμού μας κρίνεται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα ζώα. Γι’ αυτό και προχωρούμε σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φιλοζωικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στην ετοιμασία νομοσχεδίου για την ενίσχυση του ρόλου της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων, καθώς και τη μετατροπή της σε συμβουλευτικό όργανο της υπό σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Ευημερίας Ζώων, κάτω από την οποία θα τεθούν όλα τα σχετικά θέματα. Παράλληλα μετεξελίσσουμε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων», αναθέτοντάς τους την εκτελεστική ευθύνη για την υλοποίηση όλων των σχετικών αποφάσεων.

Ενισχύσαμε το πρόγραμμα στειρώσεων για αδέσποτα ζώα με επιπρόσθετη επιχορήγηση 75.000 ευρώ, διαθέτοντας παράλληλα πάνω από 300,000 ενημερωτικά έντυπα για ενημέρωση των πολιτών.

Κυρίως, ικανοποιήσαμε το πάγιο αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων προωθώντας τη δημιουργία της «Αστυνομίας Ζώων» εντός της αστυνομικής δομής, με σαφείς αρμοδιότητες σε σχέση με την ευημερία και προστασία των ζώων από κακομεταχείριση.

    Η Κύπρος της Νέας Εποχής

    Διάβασε το Πρόγραμμα