Αναβάθμιση Περιβάλλοντος και Ποιότητα ζωής

Για εμάς, η έννοια του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνει, πέραν από την προστασία, ολόκληρο τον κύκλο της οικονομίας, της φύσης, της ανάπτυξης και της ανθρώπινης ζωής. Η προστασία και ανάδειξή του φυσικού κεφαλαίου, προϋποθέτει την επίτευξη της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, στόχοι που φιλοδοξεί να υπηρετησει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Σταθερά Βήματα Μπροστά

Η Κύπρος της Νέας Εποχής

Διάβασε το Πρόγραμμα